Publikační činnost UK

Publikační činnost UK


Publikační činnost UK vychází z velké části z edukační a vědecké činnosti univerzity a zajišťuje ji univerzitní nakladatelství Karolinum. Vlastní publikační aktivity realizuje také několik fakultních vydavatelství: Vydavatelství Matfyzpress, Vydavatelství na Pedagogické fakultě UK, Vydavatelství FF UK a Ediční středisko PF UK.


Univerzita Karlova také vydává reprezentativní tištěný čtvrtletník FORUM určený zástupcům akademické obce i veřejnosti. Vychází od roku 2005 a v novém obsahu a grafické podobě od roku 2014.


Archiv časopisu


Zpravodajsky se věnuje aktuálnímu dění na UK od roku 2003 univerzitní internetový časopis i-FORUM, který reaguje na problémy a snaží se komplexně mapovat všechny oblasti týkající se činnosti univerzity – problematiku vzdělávání a vědy, vysokých škol, legislativy apod.


www.iforum.cuni.czPoslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám