Mezinárodní konference ke stému výročí působení Alberta Einsteina v Praze

Mezinárodní konference ke stému výročí působení Alberta Einsteina v Praze


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 12. června 2012 – Při příležitosti stého výročí Einsteinova pražského pobytu se ve dnech 25. – 29. června 2012 uskuteční na Univerzitě Karlově pod záštitou rektora UK mezinárodní konference Relativity and Gravitation – 100 Years after Einstein in Prague. Hlavním organizátorem konference je relativistická skupina Ústavu teoretické fyziky MFF UK pod vedením prof. Jiřího Bičáka. Na konferenci promluví řada předních světových odborníků na teorii relativity, kosmologii a relativistickou astrofyziku. Zúčastní se jí přes 200 vědců z 31 zemí všech kontinentů s výjimkou Antarktidy.

Výjimečnou příležitostí pro všechny zájemce o tuto oblast fyziky bude v rámci konference zorganizovaná unikátní veřejná přednáška Was Einstein right? or how cosmic time keepers probe Einstein's strange world profesora M. Kramera, světového odborníka v astrofyzice pulsarů a pomocí nich zkoumání fundamentálních zákonů fyziky, ředitele Institutu Maxe Plancka pro radioastronomii v Bonnu, která proběhne ve středu 27. června ve 20:00 hod ve Velké aule Filozofické fakulty na Palachově náměstí 2, Praha 1.

Konference se kromě zmíněného prof. Kramera zúčastní například význační astrofyzikové v problematice černých děr, gravitačních čoček, experimentů ověřujících obecnou teorii relativity (C. Will a R. Narayan z USA, M. Abramowicz ze Švédska, P. Schneider z Německa), odborníci v problematice teorie a detekce gravitačních vln (T. Damour z Francie, B. Schutz a K. Dantzmann z Německa, G. Gonzalezová z USA), přední teoretici v matematické relativitě a kvantové gravitaci (A. Ashtekar, J. Friedman, R. Wald z USA, G. Gibbons z Anglie, H. Nicolai a H. Friedrich z Německa), v numerické relativitě (B. Bruegmann z Německa, O. Reula z Argentiny) a mnoho dalších významných postav relativistické fyziky.

V úterý 26. 6. v 16,30 hod. bude v rámci konference ve Velké aule Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1) slavnostně udělen čestný titul doctor honoris causa profesoru Donaldu Lynden-Bellovi z Cambridge. Prof. Lynden-Bell je jedním z nejvýznamnějších astrofyziků druhé poloviny 20. století, který mj. obdržel za příspěvek k chápání podstaty kvazarů jako gigantických černých děr spolu s M. Schmidtem z USA v roce 2008 Kavliho cenu (norský analogon Nobelovy ceny; od roku 2008 je cena udělována každé dva roky norským králem na slavnostním shromáždění v Oslu v oborech astrofyziky, nanověd a neurověd).

Další doprovodnou akcí pro veřejnost bude rozsáhlá výstava Einstein, Praha a gravitace, která bude zdarma přístupná od 16. do 30. června v Křížové chodbě historické budovy pražského Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1). Výstava se skládá ze 4 tematických okruhů: 1) pobyt Alberta Einsteina v Praze, 2) obrazy z dějin matematiky, fyziky a astronomie na Karlově univerzitě včetně ukázek historických přístrojů, 3) současná Matematicko - fyzikální fakulta, reprezentovaná souborem filmů promítaných ve smyčce na velké obrazovce a 4) interaktivní výstava o teorii relativity a gravitačních vlnách, zapůjčená prof. Hansem-Peterem Nollertem z university v Tübingen.


***


Albert Einstein působil ve funkci profesora teoretické fyziky na německé části Karlovy univerzity od dubna 1911 do července 1912. Během pražského pobytu se zaměřil na výzkum gravitace, který o několik let později vedl k formulaci obecné teorie relativity. Ta se v posledních desetiletích velmi bouřlivě rozvíjí jak po ryze teoretické stránce (v interakci s čistou matematikou, v teoriích snažících se o propojení s kvantovou teorií), tak v mnoha astrofyzikálních a kosmologických aplikacích (pulsary, kvazary, černé díry, konstrukce obrovských detektorů gravitačních vln, charakter prvotních zárodků struktur ve Vesmíru, temné hmoty a energie, reliktového záření atd.).Podrobnější informace o programu:


Sborník z konference bude vydán ve spolupráci s Institutem Maxe Plancka, SRN, a bude volně dostupný na internetu (http://www.edition-open-access.de/proceedings/index.html).


Kontakt na organizátory:


prof. Jiří Bičák

mobil 721 537 993

e-mail:


Za správnost:

Mgr.Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze


tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám