Univerzita Karlova udělila dva čestné doktorátyUniverzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 26. června 2012 – Přední světoví fyzici profesor Wolfgang Domcke z Technické Univerzity v Mnichově a profesor Donald Lynden-Bell z Univerzity of Cambridge převzali ve Velké aule karolina čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa.


Profesor Wolfgang Domcke je významnou vědeckou a pedagogickou osobností v oblasti teoretické atomové a molekulární fyziky. Je autorem mnoha průkopnických prací. V roce 2008 získal prestižní Koperníkovu cenu (společně s A. L. Sobolewskim) za příspěvek k pochopení molekulárního mechanizmu fotostability života. Profesor Domcke významným způsobem přispěl k rozvoji teoretické fyziky na Univerzitě Karlově.


Profeser Domcke během své bohaté vědecké kariéry například vypracoval nelokální rezonanční model umožňující výpočet neelastických a reakčních srážek elektronů s molekulami. Ve spolupráci s českými vědci vysvětlili původ výrazných prahových efektů ve srážkách elektronů s halogenovodíky. Jeho práce přispěly také ke změně chápání nezářivých rozpadových procesů a fotochemické dynamiky.


Profesor Donald Lynden-Bell, FRS je autorem teorie kvazarů jako akrečních disků kolem gigantických černých děr. Správně předpověděl, že takové černé díry jsou v jádrech většiny velkých galaxií. Spolu s profesorem Maartenem Schmidtem dostal v roce 2008 Kavliho cenu za astrofyziku za fundamentální příspěvky k pochopení podstaty kvazarů.


Profesor Lenden-Bell se stal prvním ředitelem Institute of Astronomy na University of Cambridge. Od roku 2001 je zde emeritním profesorem. Jeho výzkum se týkal dynamiky, statistické mechaniky, relativity, mechaniky kapalin a magnetohydrodynamiky a jejich aplikací v astronomii. Vytvořil příklady systémů, které se stávají teplejšími, když je ochlazujeme, tj. takových, které maji záporné specifické teplo; a ukázal, kde jsou skryty nedostatečné předpoklady v “důkazu”, že toto nemůže nastat.Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova
Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám