Multimediální web Jana Palacha

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVAPraha, 19. července 2012 – V těchto dnech uplynulo půl roku od spuštění internetových stránek janpalach.cz / janpalach.eu / janpalach.com, které vznikly jako výsledek Multimediálního projektu Univerzity Karlovy. K tomuto výročí připravili autoři další dvě jazykové mutace. K mutaci anglické a polské, přibude tak ještě němčina a francouzština. Dále autoři připravují nové historické texty, fotografie a písemné dokumenty jimi web obohatí do 16. ledna 2013, na kdy je naplánována finální prezentace stránek.Internetové stránky představují životní příběh studenta Filozofické fakulty UK v Praze Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí. Svým šokujícím činem chtěl vyburcovat domácí veřejnost z rezignace, do které se začala propadat šest měsíců po srpnové okupaci Československa. Palachův protest měl mimořádný ohlas nejen v domácím prostředí, ale i v zahraničí. Dodnes je jeho jméno známé po celém světě. Na těchto stránkách jsou zmíněné události představeny různým způsobem. Vedle historických textů, dobových fotografií a archivních dokumentů (z nichž některé jsou publikovány poprvé) je možné přemýšlet nad jejich odkazem také prostřednictvím řady filmových, televizních a rozhlasových dokumentů.Počátky projektu jsou spojeny se Studentskou radou FF UK v Praze. V roce 2009 byl při příležitosti 40. výročí sebeupálení Jana Palacha vydán rozsáhlý sborník (Jan Palach ´69), připravena výstava a konference. Webové stránky představují završení tohoto úsilí. Připravil je autorský tým ve složení Petr Blažek, Patrik Eichler, Michal Ježek, Eva Nachmilnerová, Jáchym Šerých a Ivo Šulc.Vedle hlavního partnera projektu - Univerzity Karlovy v Praze -, podpořili projekt tito partneři: Archiv bezpečnostních složek, Česká televize, Český rozhlas, Filozofická fakulta UK v Praze, Instytut Pamięci Narodowej, Krátký film Praha, Národní filmový archiv, Národní muzeum, Slovenský filmový ústav, Totalita.cz a Ústav pro studium totalitních režimů.Kontakty:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí Univerzity Karlovy
Michal Ježek

Zástupce Studentské rady FF UK

tel.: +420736740095, e-mail: misa.jezek@atlas.cz
PhDr. Petr Blažek, Ph.D.,

historik, Odborný garant projektu

tel.: +420607778443, e-mail: pvblazek@gmail.comZa správnost:
Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova
Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám