Předáním staveniště započala stavba Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

 www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVAHradec Králové, 20. 9. 2012 – Dnešním předáním staveniště dodavateli stavby Univerzita Karlova symbolicky zahájila výstavbu 1. etapy kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Kampus začnou užívat studenti a akademici v akademickém roce 2014/2015.


Projekt Výukové a výzkumné centrum výrazně ovlivní kvalitu inovačního transferu v oblasti medicíny a farmacie a je jedním z největších rozvojových počinů Univerzity Karlovy v posledním období. Univerzita Karlova jej plánuje od roku 2005. Vzhledem k lokalizaci v Hradci Králové je projekt velmi významný i pro rozvoj celého regionu. Zvýší zaměstnanost, výrazně přispěje ke zvýšení kvalifikační struktury osob regionu a umožní realizaci programů celoživotního vzdělávání. Součástí záměru je i vybudování infrastruktury pro spolupráci s vývojovými a komerčními subjekty regionu.


Při hledání zdrojů na takovéto projekty – stejně jako v případě v těchto dnech rozjíždějící se stavby minikampusu v Plzni – naráží univerzita na zásadní problém s nastavením pravidel, která pražským školám neumožňují čerpat evropské dotace. „Opakovaně na tuto hrubou chybu upozorňujeme. Jsem velmi rád, že Hradec Králové a Plzeň, tedy univerzitní města, která na rozdíl od Prahy nejsou - pokud jde o evropské fondy - diskriminována a která jsou sídlem našich tří fakult, mající pevné místo a velmi dobrou prestiž ve struktuře UK, nakonec mohou získat takto moderní zázemí, komentuje tento stav rektor UK prof. Václav Hampl.


Hlavním důvodem k realizaci projektu je nutnost zmodernizovat výuková a výzkumná pracoviště. Dle vyjádření děkanů obou fakult prof. Miroslava Červinky a prof. Alexandra Hrabálka je předmětem tohoto projektu výstavba prvního objektu budoucího kampusu určeného pro výuku a výzkum celkem čtyř ústavů a kateder Lékařské a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, které nejtíživěji pociťují nedostatek objemu a kvality současných prostor a které se do tohoto objektu přesunou. Z pohledu zajištění výuky však budou budovu využívat všichni studenti obou fakult. Výstavbou v těsném sousedství fakultní nemocnice a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany tak dojde k přímému propojení výuky a výzkumu, propojení teorie s praxí a hlavně ke zkvalitnění studijních programů. To vše současně povede ke snížení provozních výdajů, protože veškeré prostory, služby, energie apod. budou využívány společně a tím i efektivněji. Celkové předpokládané náklady tohoto projektu jsou plánovány na částku 420 milionů Kč. Většina prostředků bude poskytnuta z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Výsledné centrum bezesporu přinese Hradci Králové špičkové a moderní zázemí a posílí jeho charakter otevřeného, univerzitního, moderního a studentského města majícího významný podíl na mapě oblastí vědy a výzkumu v Česku.
 * * *
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel:   +420 224 491 248

e-mail:   pr@cuni.cz
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kurzy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám