Univerzita Karlova udělila čestný doktorát profesoru Braunwaldovi

TISKOVÁ ZPRÁVAUniverzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36Praha, 4. října 2012 – Mimořádná osobnost světové medicíny a nejvýznamnější žijící kardiolog prof. Eugen Braunwald převzal ve Velké aule Karolina čestnou vědeckou hodnost doktora honoris causa Univerzity Karlovy.


Prof. Eugen Braunwald, M.D., profesor vnitřního lékařství Brighamand Women’s Hospital Harvard Medical School z Bostonu je vzhledem ke své mimořádné publikační aktivitě a k výsledkům jím založené „TIMI Study Group“ uznáván jako celosvětově nejvýznamnější žijící kardiolog. Zcela unikátní postavení mezi světovými kardiology si získal svou vynikající učebnicí „Brauwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicíně“, která nedávno vyšla již ve svém 9. vydání. Tato obsáhlá monografie se stala celosvětově nejrozšířenější učebnicí kardiologie.


Prof. Braunwald má též zásluhu na tom, že již od 70. let 20. století se kardiologové zaměřili na zmenšování rozsahu infarktu myokardu a tím přispěl k záchraně milionů životů pacientů se srdečním infarktem na celém světě. Prof. Braunwald, rodák z nedaleké Vídně, dlouhodobě spolupracuje s kardiology z Univerzity Karlovy.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám