Univerzita Karlova v Praze a Velvyslanectví Indické republiky pořádají výstavu obrazů Rabíndranátha Thákura

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha 16. 10. 2012Ve výstavních prostorách historické budovy Karolina se česká veřejnost může seznámit s výtvarnou tvorbou bengálského básníka a nositele Nobelovy ceny za literaturu Rabíndranátha Thákura.


Thákur byl všestrannou uměleckou osobností, a přestože se nejvíce proslavil svými literárními díly, dosáhl značných úspěchů i na poli hudby a výtvarného umění. Ačkoliv se malbě začal věnovat až v pozdním věku, zanechal po sobě tisíce obrazů. Zatímco většina tehdejších umělců usilovala o národní indické umění, které by odráželo indické pojetí estetična a bylo tak v souladu se stále silnější touhou po politické nezávislosti, Thákurův styl byl velmi individualistický a kosmopolitní. Někdy bývá srovnáván s evropským expresionismem.


Prahu Thákur navštívil v letech 1921 a 1926. Poprvé na pozvání profesora indologie Univerzity Karlovy Vincence Lesného, který byl také jeho prvním evropským překladatelem z bengálského originálu, a podruhé na pozvání Karla Čapka, tehdy předsedy československého PEN klubu. Během návštěv Prahy Thákur zanechal hluboký dojem na řadu osobností kulturního života. Leoš Janáček na motivy jeho básně zkomponoval skladbu pro mužský sbor Potulný šílenec, verš z této básně je dokonce vyrytý na Janáčkově hrobě.


Výstava bude přístupná ve výstavních prostorách historické budovy Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1) od 16. 10. do 10. 11. 2012 denně kromě neděle od 10–18 hodin, vstup volný.Kontakt pro média:


Velvyslanectví Indické republiky

Embassy of India, Milady Horákové 60/93, Holešovice, Praha 7, Czech Republic

+420 2 57 53 34 90 – 91 – 92 – 93 – 94Univerzita Karlova v Praze


Mgr. Václav Hájek

Dále viz nížeZa správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel:  +420 224 491 248

e-mail:   pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám