Rektor Univerzity Karlovy si vyzkoušel, jaké to je být na vozíčku

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVAPraha, 17. října 2012 – Rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl si osobně vyzkoušel, jak obtížné je pro člověka na invalidním vozíčku cestovat městskou hromadnou dopravou po Praze.


Spolu se studentkou PedF UK Karolínou Chloubovou, která je k invalidnímu vozíku připoutaná již od dětství, se prof. Hampl vydal od budovy děkanátu 2. LF UK v areálu Motolské nemocnice až do centra Prahy do budovy Karolina, kde sídlí rektorát Univerzity Karlovy. Rektor Univerzity Karlovy svou účastí podpořil projekt „Jedeme v tom s vámi“, který již od roku 2007 pořádá občanské sdružení Asistence. „Akce má hluboký smysl v odbourávání bariéry mezi hendikepovanými a těmi, kteří si nedovedou představit, jakým situacím lidé na vozíku denně čelí,“ řekl prof. Václav Hampl rektor Univerzity Karlovy po dojetí do cíle. Trasa, kterou na vozíčku absolvoval, zahrnovala jízdu autobusem i tramvají. 


Více informací o projektu Jedeme v tom s vámi naleznete zde: http://www.asistence.org/Více informací o studiu na Univerzitě Karlově pro uchazeče se speciálními potřebami zde: http://www.cuni.cz/UK-60.html

a níže.


Univerzita Karlova v Praze vítá nové zájemce o studium! Uchazečům se zdravotním postižením nabízí zajištění všech potřebných služeb. Podpora bude poskytnuta formou modifikace studijních podmínek či prostředí vzhledem k individuálním potřebám.
Lze požádat o modifikaci přijímací zkoušky (delší časový limit, úprava textu atp.) prostřednictvím zdůvodněné a doložené písemné žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu.Kancelář pro studenty se speciálními potřebami je k dispozici pro individuální konzultace a zajistí potřebné základní služby.  Kontaktní osoby jsou partnerem na fakultách, podílejí se na řešení studijní záležitosti a problémů, zajišťují potřebnou modifikaci studia.Systém podpory upravuje Opatření rektora č. 25/2008, Minimální standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově. V současné době studuje na UK více jak 190 studentů se zdravotním postižením.

Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova
Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám