Univerzita Karlova se představí zájemcům o studium na veletrhu Gaudeamus

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

  www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 29. října 2012 – Univerzita Karlova si připravila pro zájemce o studium atraktivní prezentace v rámci evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně. Reprezentovat všech 17 fakult univerzity, Ústav jazykové a odborné přípravy, Informačně-poradenské centrum a Studentskou unie budou především současní studenti univerzity. Veletrh se koná od 30. 10 do 2. 11. 2012 na brněnském výstavišti v pavilonu F.


Každá fakulta Univerzity Karlovy je na Gaudeamu zastoupena dvěma zástupci, a to převážně z řad studentů. Záměrem tohoto způsobu prezentace je především zprostředkovat zájemcům o studium přímé zážitky a zkušenosti se studiem od stávajících studentů. Návštěvníci univerzitního stánku se zde mohou samozřejmě inspirovat při volbě svého dalšího studia či se dozvědět kompletní informace o studijní nabídce naší největší univerzity.


V rámci doprovodných programů Věda pro život se na Gaudeamu představí 1. Lékařská fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta. Představeny budou nejnovější vědecké poznatky a jejich aplikace v praxi, přírodní jevy, chemické pokusy a mnohé další. Veškeré zajímavosti si budou moci návštěvníci sami vyzkoušet. Tak například na setkání s Matematicko-fyzikální fakultou se návštěvníci dozvědí zajímavosti o virtuální realitě, umělé inteligenci, robotech, o růstu vesmíru anebo se alespoň na chvíli stanou filmovým režisérem. Přírodovědecká fakulta představí zajímavé látky kolem nás, život pod mikroskopem či stopy života v kameni. Fakulta tělesné výchovy a sportu umožní zájemcům poznat lépe svoje tělo. 1. lékařská fakulta návštěvníky seznámí s využitím virtuální reality ve fyzioterapii a ergoterapii. Pedagogická fakulta pak představí, jak lze informační technologie využít ve výuce a předvede vizualizaci edukačních experimentů v chemii. Matematicko-fyzikální fakulta bude univerzitu reprezentovat také i v doprovodné sekci Pojďme si hrát s technikou, a to se svým programem Roboti a zase roboti.


Hlavní prezentace Univerzity Karlovy probíhají každý den v sále A, v úterý 30.10 od 12:55 do 13:35, ve středu 31.10 od 13:30 do 14:10, ve čtvrtek 1.11 od 13:20 do 14:00 a v pátek 2.11 od 11:35 do 12:15 hodin.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita KarlovaUniverzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám