V Plzni byla slavnostně zahájena výstavba univerzitního medicínského centra Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

 http://www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 9. listopadu 2012 – Po dokončení přípravných prací se naplno rozjede výstavba první části Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Slavnostní zahájení stavby za účasti rektora UK prof. Václava Hampla a dalších významných hostů včetně náměstka ministra pro výzkum a vysoké školství Mgr. Tomáše Hrudy, primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy a biskupa plzeňské diecéze Mons. Františka Radkovského se uskutečnilo na místě výstavby centra v aleji Svobody dne 9. listopadu 2012.


Dnes, 9. listopadu 2012, se uskutečnilo slavnostní zahájení stavby budoucího centra Univerzity Karlovy, na pozemku pod alejí Svobody v sousedství fakultní nemocnice. „V nyní budované první části areálu najde nové sídlo pět teoretických ústavů fakulty a nově vznikající Biomedicínské centrum. Plzeňský region, který bývá převážně vnímán jako technický, tím získá novou kapacitu ve výuce přírodních a lékařských věd a ve výzkumu směřujícím ke zlepšení lékařské péče,“ řekl prof. Václav Hampl, rektor UK. Výstavba nového minikampusu Lékařské fakulty UK v Plzni, avizovaná podpisem smlouvy se zhotovitelem počátkem září tohoto roku, se nyní stává skutečností. Stavební firma již odstranila dřeviny a vrstvu ornice, zároveň na místě proběhl záchranný archeologický průzkum.


Lékařská fakulta v Plzni, která od svého založení stále sídlí v historických památkově chráněných objektech, bude moci po dokončení areálu přesunout část svého působení do nových budov. Starší budovy, z nichž některé slouží fakultě již celých 65 let, byly původně určeny k jinému účelu a svým dispozičním řešením nevyhovují požadavkům na moderní výuku a výzkum.


Nová infrastruktura poslouží pro výuku všech studentů fakulty, jejichž počet se pohybuje okolo 2 000. Sedmipodlažní budova teoretických ústavů nabídne 5 000 m2 moderních laboratoří, pracoven pedagogů a dalších prostor. Ve dvou budovách Biomedicínského centra pak budou pracovat týmy zaměřené především na výzkum v oblasti náhrady a regenerace orgánů. Do aktivit Centra se postupně zapojí na 110 výzkumníků a dalších odborných pracovníků.


Popřát stavbě zdárný průběh přišli na pozvání rektora UK, prof. Václava Hampla a děkana Lékařské fakulty UK v Plzni, doc. Borise Kreuzberga, mimo jiné náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro výzkum a vysoké školství Mgr. Tomáš Hruda a primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa. Mgr. Hruda povzbudil všechny přítomné, aby v množství administrativy, která podobné projekty provází, nezapomínali na jejich hlavní smysl a cíl, kterým je produkovat špičkovou vědu a pomáhat tam, kde pomáhat mají. Primátor Baxa vyjádřil naději, že město dokáže díky podobným projektům překonat složitou konkurenční situaci dnešního světa a skrz příležitosti i v oblasti medicínského výzkumu uspět v mezinárodní konkurenci, a poděkoval Univerzitě Karlově za podporu projektu. Přítomni byli i další zástupci Lékařské fakulty v Plzni, zástupci zhotovitele stavby a další hosté. Své požehnání udělil vznikajícímu Univerzitnímu medicínskému centru biskup plzeňské diecéze Mons. František Radkovský.
Za správnost:Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v PrazeUniverzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám