Univerzita Karlova představuje časopis iForum v nové grafické podobě

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

 http://www.cuni.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 16. listopadu 2012 – Oficiální internetový časopis Univerzity Karlovy v Praze iForum funguje od dnešního dne v nové grafické podobě. Naleznete jej na adrese  www.iforum.cuni.cz


Nové logo univerzitního časopisu iForum navazuje typografií a barvou na tradiční vizuální styl Univerzity Karlovy. Minimalistická grafika časopisu dává vyniknout obsahu jednotlivých stránek a díky použití metody responsive web design se přizpůsobí i tabletům a chytrým telefonům, což u českých univerzitních webů není zcela běžnou záležitostí. Univerzita Karlova tak dává možnost čtenářům časopisu využít moderní technologie.


Autorem grafického návrhu webových stránek časopisu iForum včetně HTML šablon a nového loga je internetová agentura NETservis, s. r. o., která dříve pro Univerzitu Karlovu v Praze vytvořila např. web knihovny FSV UK. Internetový časopis iForum úspěšně před devíti lety navázal na existenci tištěného univerzitního monotematického čtvrtletníku Forum a vybudoval si stabilní postavení v komunikaci uvnitř univerzity i v komunikaci se širší veřejností.


Univerzita Karlova dále plánuje do začátku letního semestru akademického roku 2012/2013 oficiálně zprovoznit v nové grafice – a také v nové struktuře – webové stránky univerzity. Tím modernizuje svou internetovou tvář. Prioritou při realizaci nových stránek jak iFora, tak i univerzitního webu bylo skloubení uživatelsky příjemného, informačně bohatého a současného pohledu na moderní informačně-technologické trendy s dlouholetou tradicí a historií univerzity.

Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v PrazeUniverzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám