Geniální chemik Johann Leopold Meyer v přednášce na Univerzitě Karlově

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

 http://www.cuni.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 23. listopadu 2012 – Univerzita Karlova si ve středu 28. listopadu 2012 připomene veřejnou přednáškou 70 let od tragické smrti profesora Johanna Leopolda Meyera. Geniální chemik, průkopník oboru a ředitel někdejšího Chemického ústavu na pražské Německé univerzitě Johann Leopold Meyer zahynul za druhé světové války krátce po deportaci do terezínského ghetta. Přednášku, která připomene osobnost profesora Meyera, přednese v Zelené posluchárně UK v Celetné ulici (Celetná 20, Praha 1, 1. Patro) prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., od 16.00. Pro širokou veřejnost je vstup zdarma.


Meyer v první polovině 20. století působil jako učitel a ředitel Chemického ústavu na pražské Německé univerzitě. Jako vysoce nadaný a úspěšný experimentátor se zasloužil o řadu odborných publikací, které byly v té době ihned přeloženy a publikovány po celém světě. Zemřel krátce po deportaci do terezínského ghetta. V druhé polovině 20. století se stal profesor Meyer zcela zapomenutým – jakoby zcela v minulosti neexistující osobou. Přitom měl velký vliv na vývoj oboru organické chemie.


Přednášející prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., odborník na německá a rakouská studia a mezioborové problémy kulturních a sociálních dějin, je vedoucí katedry německých a rakouských studií FSV UK a člen řady domácích i zahraničních historických institucí. Věnuje se ranému novověku i moderním dějinám, např. historii urbanizace nebo historii vědecké činnosti na univerzitách. K těmto tématům publikoval odborné studie v českém i německém jazyce.

Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám