Neinvazivní prenatální diagnostika pomáhá již deset let

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

  www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVAPraha 29. listopadu 2012 – Stovky žen v České republice nemusí podstupovat invazivní vyšetření, aby zjistily, zda jejich miminko nebude trpět vrozenou vývojovou vadou. Přítomnost genetické informace plodu v mateřské cirkulaci, tedy v periferní krvi matky a v jejích tkáních, zkoumá obor fetální mikrochimérismus.


Zakladatelkou oboru neinvazivní prenatální diagnostiky v České republice a spoluzakladatelkou oboru v Evropě je prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D., z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Neinvazivní metodu RHD genotypizace plodu z periferní krve matky využívají pacientky, navzdory senzačnímu „objevení“ některými médii, již více než deset let. Metodu lze aplikovat u žen, u kterých hrozí riziko, že plod bude postižen tzv. fetální erytroblastózou. Pracoviště profesorky Hromadníkové úspěšně rozvíjí i další metody neinvazivních vyšetření vrozených vývojových vad plodu.


Zajímavý rozhovor na toto téma připravil s profesorkou Hromadníkovou oficiální internetový časopis Univerzity Karlovy iFORUM. Více zde:


 http://iforum.cuni.cz/IFORUM-13787.html
Prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D., je zakladatelka oboru neinvazivní prenatální diagnostiky v České republice a je spoluzakladatelkou oboru v Evropě. V letech 2006–2008 se spolupodílela na evropském projektu SAFE, který byl financován 6. rámcovým programem a jehož cílem byla celoevropská standardizace dvou neinvazivních metod prenatální diagnostiky, určení pohlaví a RHD faktoru plodu.
POZNÁMKA:Původní redakční rozhovor s paní prof. Hromadníkovou chce poukázat na nepřesné a zavádějící informace, které se v souvislosti s tímto výzkumem objevují v médiích. Jakkoli samozřejmě platí, že Fakultní nemocnice Olomouc je jednou z prestižních nemocnic v Česku s mnohými výsledky a objevy, není sporu o tom, že prvenství neinvazivního prenatálního vyšetření RHD faktoru a pohlaví plodu z krve matky patří zakladatelce oboru prof. Hromadníkové a jejím spolupracovníkům.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám