Prezentace multimediálního portálu o Janu Palachovi

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

  www.cuni.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 16. ledna 2013 – Ve středu 16. ledna se konala prezentace multimediálního portálu o Janu Palachovi a dalších „živých pochodních“, který vznikl jako výsledek Multimediálního projektu Univerzity Karlovy. (www.janpalach.cz/  janpalach.eu /janpalach.com)


V lednu 2012 byl web spuštěn a představen veřejnosti. Při příležitosti 44. výročí sebeupálení a úmrtí Jana Palacha autoři prezentovali nový obsah, resp. finální podobu webu. S úvodním slovem v Malé aule Karolina vystoupil rektor UK prof. Václav Hampl a děkan FF UK doc. Michal Stehlík. Patronát nad webovými stránkami převzala významná filmová režisérka Agnieszka Hollandová, která k letošnímu výročí natočila trojdílný hraný film HOŘÍCÍ KEŘ.


Internetové stránky představují životní příběh studenta Filozofické fakulty UK Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí. Svým šokujícím činem chtěl vyburcovat domácí veřejnost z rezignace, do které se začala propadat šest měsíců po srpnové okupaci Československa. Palachův protest měl mimořádný ohlas nejen v domácím prostředí, ale i v zahraničí. Dodnes je jeho jméno známé po celém světě. Na těchto stránkách jsou zmíněné události představeny různým způsobem. Vedle historických textů, dobových fotografií a archivních dokumentů je možné přemýšlet nad jejich odkazem také prostřednictvím řady filmových, televizních a rozhlasových dokumentů. Webové stránky dosud byly v anglické a polské jazykové mutaci, nyní jsou i v mutaci německé a francouzské. Autoři obohatili web o historické texty k dalším kapitolám Palachova příběhu i o nové příběhy „živých pochodní“. Nově přibyl také archiv uměleckých fotografií a archiv dokumentů.


Počátky celého projektu jsou spojeny se Studentskou radou FF UK. V roce 2009 byl při příležitosti 40. výročí sebeupálení Jana Palacha vydán rozsáhlý sborník (Jan Palach ´69), připravena výstava a konference. Webové stránky představují završení tohoto úsilí. Připravil je autorský tým ve složení Petr Blažek, Patrik Eichler, Michal Ježek, Eva Nachmilnerová, Jáchym Šerých a Ivo Šulc. Vedle hlavního partnera projektu Univerzity Karlovy, podpořili projekt tito partneři: Filozofická fakulta UK, Archiv bezpečnostních složek, Česká televize, Český rozhlas, Instytut Pamięci Narodowej, Krátký film Praha, Národní filmový archiv, Národní muzeum, Slovenský filmový ústav, Totalita.cz a Ústav pro studium totalitních režimů.


Na prezentaci 16. ledna 2013 navazuje v 18.30 hod pietní akt u pamětní desky na budově FF UK (nám. J. Palacha 2, Praha 1).


Univerzita Karlova a Studentská rada Filozofické fakulty UK Vás srdečně zvou i na další akce k 44. výročí sebeupálení a úmrtí Jana Palacha:


Ve čtvrtek 17. 1. v 18.00 se koná happening k výročí Knihovny J. Palacha (FF UK, v podzemí) a od 17.30 do 19.30 teologická debata o etice palachovského činu v akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora (sakristie, vstup z Klementina).


V pátek 18. 1. FF UK a HBO chystají světovou premiéru prvního dílu filmové trilogie, kterou o J. Palachovi k letošním výročím natočila významná režisérka A. Hollandová, začátek v 18.00 hod v budově FF UK. Následuje panelová debata s režisérkou a scénáristou filmu.


V neděli 20. 1. ve 20.00 akademická farnost pořádá mši svatou se vzpomínkou na J. Palacha, celebruje a promluví Mons. Prof. Tomáš Halík (Křižovnické nám. 1).


Podrobnosti, příp. oficiální plakát, k vyžádání u koordinátora akcí, kontakty viz níže.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na spolupráci!
Kontakty:Tiskový mluvčí Univerzity Karlovy v Praze


Mgr. Václav Hájek, tel.: +420 721 285 565, e-mail: pr@cuni.cz
Koordinátor akcí, Studentská rada FF UK


Michal Ježek, tel.: +420 736 740 095, e-mail: Michal Ježek <misa.jezek@atlas.cz>
Odborný garant projektu


historik PhDr. Petr Blažek, Ph.D., tel.: +420 607 778 443, e-mail:  pvblazek@gmail.com


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám