Navštivte veletrh Gaudeamus a seznamte se se studiem na Univerzitě Karlově

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

  www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 21. ledna 2013 – Univerzita Karlova se již podvacáté představí zájemcům o studium atraktivní prezentací v rámci evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Praze. Reprezentovat všech 17 fakult univerzity, Ústav jazykové a odborné přípravy, Informačně-poradenské centrum a Studentskou unii budou současní studenti univerzity. Veletrh se koná od 29. do 30. ledna 2013 na výstavišti Praha Holešovice, pavilony D a E.


Každá fakulta Univerzity Karlovy je na Gaudeamu zastoupena dvěma zástupci z řad studentů. „Rádi bychom pokračovali ve stylu prezentace, který se prokazatelně osvědčil a je vyjádřen mottem ‚Studenti studentům‘,“ říká prorektor pro vnější vztahy docent Michal Šobr, který zodpovídá za expozici UK na veletrhu. Záměrem tohoto způsobu prezentace je především zprostředkovat zájemcům o studium přímé zážitky a zkušenosti se studiem od stávajících studentů. Návštěvníci univerzitního stánku se zde mohou samozřejmě inspirovat při volbě svého dalšího studia či se dozvědět kompletní informace o studijní nabídce největší české univerzity.


V rámci doprovodných programů Věda pro život se na Gaudeamu představí 1. Lékařská fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta. Představeny budou nejnovější vědecké poznatky a jejich aplikace v praxi, přírodní jevy, chemické pokusy a mnohé další. Veškeré zajímavosti si budou moci návštěvníci sami vyzkoušet. Na setkání s Matematicko-fyzikální fakultou se návštěvníci například dozvědí zajímavosti o filmových počítačových tricích, vizuálních efektech, o tom, jak se do filmů dostávají nejrůznější vetřelci a monstra. Přírodovědecká fakulta v programu s názvem Kamení napříč spektry poskytne pohled do světa dávných živočichů. Fakulta tělesné výchovy a sportu umožní zájemcům poznat lépe svoje tělo. Návštěvníci zde budou moci zjistit, jak kvalitní mají svalovou hmotu, kolik vody obsahuje jejich tělo a jaký mají bazální metabolismus. Součástí stánku je soutěž o nejsilnějšího muže/ženu a utkání v boji o největší objem plic. 1. lékařská fakulta pak návštěvníky seznámí například s využitím virtuální reality ve fyzioterapii a ergoterapii.


Hlavní prezentace Univerzity Karlovy se budou konat v úterý 29. ledna od 9.15 do 9.45 hodin a ve středu 30. ledna rovněž od 9.15 do 9.45 hodin v pavilonu D.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám