Ekonomický odbor

Sídlo

Ovocný trh 3/5
116 36  Praha 1
Česká republika
+420 224 491 331

Vedení

vedoucí Ing. Petra Wehrenberg, M.A.

Funkce a agendy

sekretářka Mgr. Eva Tomanová
účetní Ing. Hana Chaloupková
účetní Bc. Dagmar Krčilová
účetní Lenka Lehmannová
referentka programového financování Ing. Jitka Pencáková
účetní Ing. Anna Veselá

Osoby

Zaměstnanci

Činnost ekonomického odboru lze rozdělit do dvou úrovní:

První úroveň je celouniverzitního charakteru, kdy odbor zabezpečuje ekonomické záležitosti za Univerzitu Karlovu jako celek. Mezi tyto činnosti patří:

 • tvorba rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze (Univerzita)

 • tvorba rozpisu státní neinvestiční dotace

 • zpracování účetní závěrky Univerzity

 • zpracování daňových přiznání Univerzity

 • spolupráce s auditorem

 • zpracování statistických výkazů, přehledů a hlášení Univerzity

 • zúčtování Univerzity se státním rozpočtem

 • zpracování univerzitní výroční zprávy o hospodaření

 • spolupráce na zpracování univerzitní výroční zprávy o činnosti

 • spolupráce s odborem výstavby na agendě investiční činnost Univerzity

 • spolupráce s ostatními odbory při předkládání požadavků na dotace

 • tvorba doporučených postupů v ekonomické oblasti pro fakulty a další součásti

 • kontrola darovacích, kupních a příslušných nájemních smluv

 • kontrola požadavků na čerpání univerzitní rezervy Akademického senátu UK

Druhou úrovní je činnost související s chodem Rektorátu Univerzity a dalších součástí, tj. Agentury Rady vysokých škol, Centra pro otázky životního prostředí, Centra pro přenos poznatků a technologií, Centra teoretických studií, Nakladatelství Karolinum, Ústavu dějin a Archivu UK, Ústavu výpočetní techniky a Ústřední knihovny UK. Pro všechny uvedené dílčí subjekty Univerzity zajišťuje ekonomický odbor následující činnosti:

 • vedení účetnictví

 • zpracování většiny mzdových agend

 • zpracování rozpočtů

 • vedení bankovních účtů

 • sběr statistických informací

 • metodické vedení v ekonomické oblasti

 • zpracování ekonomických rozborů

Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám