Odbor projektové podpory

Sídlo

Ovocný trh 5
116 36  Praha 1
Česká republika
+420 224 491 399
pavlina.hladikova@ruk.cuni.cz

Vedení

vedoucí Mgr. Jitka Baťková

Funkce a agendy

univerzitní referent interních projektů z prostředků OP Mgr. Jitka Baťková
univerzitní referentka projektů OP ve VaV Mgr. Jitka Baťková

Osoby

Zaměstnanci

 • Mgr. Jitka Baťková - vedoucí, univerzitní referentka projektů OP ve VaV a univerzitní referent interních projektů z prostředků OP
  E-mail: jitka.batkova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 557 l. 557, +420 606 215 938
  Místnost: 323[i]
 • Aneta Cihlářová
  Tel.: +420 224 491 400
  Místnost: 323[i]
 • Ing. Zbyněk Čajka
 • Ing. Ondřej Čemus
  E-mail: ondrej.cemus@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 478
  Projektový/finanční manažer projektů "Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - MRR" a "ERDF pro VŠ II na UK - MRR".
 • Mgr. Eliška Černá
  E-mail: eliska.cerna@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 681
  Místnost: 323[i]
  Projektová/finanční manažerka projektu "Grantová schémata na UK"
 • Ing. Dana Frnková
  E-mail: dana.frnkova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 519
  Místnost: 320[i]
  Projektová manažerka projektů "Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce" a "ESF pro VŠ II na UK".
 • Pavlína Králová
  E-mail: pavlina.hladikova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 399
  Místnost: 321[i]
  Asistentka odboru
 • Mgr. Eva Kramperová
  E-mail: eva.kramperova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 139
  Místnost: 320[i]
  Projektová manažerka projektů "Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce" a "ESF pro VŠ II na UK". Zástupkyně vedoucí OPP.
 • Mgr. Anna Malá
  E-mail: anna.mala@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 770 132 633, +420 224 491 533
  Místnost: 322[i]
 • Ing. Lucie Marečková
  E-mail: lucie.mareckova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 523 l. 523
  Místnost: 320[i]
  Finanční manažerka projektů "Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce" a "ESF pro VŠ II na UK".
 • Ing. Mário Pätoprstý, Ph.D.
  E-mail: mario.patoprsty@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 683
  Místnost: 323[i]
  Projektový/finanční manažer projektu "Grantová schémata na UK"
 • Mgr. Petra Seidlová
  E-mail: petra.seidlova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 739 l. 739
  Místnost: 322[i]
  Projektová/finanční manažerka projektů "Podpora studijního prostředí na Univerzitě Karlově - VRR" a "ERDF pro VŠ na UK - VRR".
 • Ing. Vladimír Skořepa
  E-mail: vladimir.skorepa@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 137 l. 137, +420 770 119 764
  Místnost: 322[i]
  Udržitelnost projektu Biocev. Projektový/finanční manažer projektů: "Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy"; "Zlepšení internacionalizace v oblasti výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově, prostřednictvím podpory kvalitních projektů MSCA-IF"; "Mobilita pracovníků UK MSCA-IF II", "Mobilita pracovníků UK MSCA-IF III", "Mezinárodní mobility výzkumných, technických a akademických pracovníků na UK".
 • Ing. Nikola Syrová
 • Ing. Dana Tutková
  E-mail: dana.tutkova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 577
  Místnost: 320[i]
  Finanční manažerka projektů "Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce" a "ESF pro VŠ II na UK".
 • Kateřina Tutková
 • Ing. Pavel Valenta
  E-mail: pavel.valenta@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 593
  Hlavní garant grantového schématu v projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935 "Grantová schémata na UK".
 • Mgr. Ing. Irena Velebilová
  E-mail: irena.velebilova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 551 l. 551, +420 771 126 423
  Místnost: 320[i]
  Finanční/projektová manažerka projektu "Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK".

Činnost a postavení odboru projektové podpory jsou upraveny v Organizačním řádu Rektorátu UK.

Hlavními činnostmi odboru jsou především:

 • projektová agenda v oblasti neinvestičního rozvoje financovaná z operačních programů EU, zejména:

  • monitoring jednotlivých výzev a jejich požadavků,

  • evidence projektových žádostí a realizovaných projektů,

  • koordinace a řízení tzv. celouniverzitních projektů,

  • spolupráce a partnerství s externími subjekty,

 • rozvojové programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro veřejné vysoké školy,

 • příprava koordinace a vyhodnocení Institucionálního plánu univerzity,

 • projekty financované v rámci Fondu vzdělávací politiky MŠMT,

 • informační, metodická a administrativní asistence fakultám a dalším součástem v těchto oblastech.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám