Personální odbor

Sídlo

Ovocný trh 3/5
116 36  Praha 1
Česká republika
+420 224 491 243
osobni@ruk.cuni.cz

Osoby

Zaměstnanci

Dle Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy v Praze, čl. 16, osobní odbor zabezpečuje vlastní správu rektorátu, popřípadě součástí univerzity, a zajišťuje činnost rektora a kvestora v oblasti personální agendy.

Provádí veškerou personální agendu pro všechny zaměstnance rektorátu, některých vysokoškolských ústavů, jiných pracovišť a účelových zařízení (kromě CERGE, ÚJOP, KaM a Arcibiskupského semináře).

Řeší vzniklé pracovněprávní problémy v souladu se zákoníkem práce a dalšími předpisy.

Spolupracuje se zdravotními pojišťovnami (zdravotní pojištění zaměstnanců), Českou správou sociálního zabezpečení (důchody), úřady práce (volná místa, zaměstnávání cizinců), Českým statistickým úřadem i Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Eviduje významná životní a pracovní jubilea zaměstnanců rektorátu a životní jubilea profesorů a docentů celé univerzity.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám