Personální odbor

Sídlo

Ovocný trh 3/5
116 36  Praha 1
Česká republika
+420 224 491 243 [i]
+420 224 491 292 [i]
+420 224 491 441 [i]
osobni@ruk.cuni.cz

Dle Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy personální odbor zabezpečuje vlastní personální správu rektorátu, popřípadě součástí univerzity, a zajišťuje činnost rektora a kvestora zejména v těchto oblastech:

- metodika pro personalistiku v rámci univerzity,

- zpracování návrhu katalogu prací pro univerzitu a jeho změn,

- administrace pracovních vztahů a další personální agenda v rámci rektorátu a určených dalších součástí univerzity (kromě CERGE, ÚJOP a KaM).

- nábor, motivace a rozvoj lidských zdrojů v rámci rektorátu

Personální odbor řeší vzniklé pracovněprávní problémy v souladu se zákoníkem práce a dalšími předpisy.

Spolupracuje se zdravotními pojišťovnami (zdravotní pojištění zaměstnanců), Českou správou sociálního zabezpečení (důchody), úřady práce, Českým statistickým úřadem i Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Poslední změna: 7. listopad 2022 07:06 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám