Lékařská fakulta v Hradci Králové

Platné vnitřní předpisy Lékařské fakulty v Hradci Králové

Vnitřní předpis

Schváleno

AS fakulty

Schváleno

AS UK

Datum

účinnosti

soubor všech vnitřních předpisů (word)


2. 6. 2017


Statut

16. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 11. 2008

Volební a jednací řád AS

16. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 11. 2008

Jednací řád VR

16. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 11. 2008

Disciplinární řád

16. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 11. 2008

Pravidla pro organizaci studia1

16. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 11. 2008

- 1. změna

11. 5. 2009

22. 5. 2009

1. 10. 2009

- 2. změna

8. 2. 2013

15. 3. 2013

1. 10. 2013

- 3. změna

3. 2. 2013

6. 12. 2013

6. 12. 2013

Pravidla pro přiznávání stipendií

10. 5. 2010

3. 12. 2010

3. 12. 2010

Studijní a zkušební řád2

17. 5. 1999

11. 6. 1999

1. 10. 1999

- 1. změna

18. 1. 2000

24. 3. 2000

- 2. změna

13. 11. 2000

2. 3. 2001

1. 4. 2001

Stipendijní řád

17. 5. 1999

11. 6. 1999

1. 10. 1999

- 1. změna

13. 11. 2000

2. 3. 2001

1. 4. 2001

- 2. změna

14. 5. 2001

8. 6. 2001

1. 10. 2001

- 3. změna

8. 4. 2002

17. 5. 2002

17. 5. 2002

- 4. změna

24. 11. 2003

16. 4. 2004

1. 5. 2004

_________________________________

Poznámky:

  1. Tento předpis se uplatňuje na studenty, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě počínaje 12. 7. 2006.

  2. Tento předpis upravuje práva a povinnosti pouze těch stávajících studentů, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě před 12. 7. 2006, nestanoví-li Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze jinak.

  3. Některá ustanovení nabývají účinnosti od jiného data.

V případě potřeby kontaktujte prosím .


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám