Filozofická fakulta

Platné vnitřní předpisy Filozofické fakulty

Vnitřní předpis

Schváleno

AS fakulty

Schváleno

AS UK

Datum

účinnosti

soubor všech vnitřních předpisů (word)


2. 6. 2017

23. 6. 2017

Statut

12. 2. 2009

22. 5. 2009

23. 5. 2009

- 1. změna

11. 3. 2010

28. 5. 2010

29. 5. 2010

- 2. změna

29. 4. 2013

11. 10. 2013

11. 10. 2013

- 3. změna

29. 4. 2013

11. 10. 2013

11. 10. 2013

- 4. změna

11. 12. 2015

23. 1. 2015

23. 1. 2015

- 5. změna

11. 12. 2015

23. 1. 2015

23. 1. 2015

Volební a jednací řád AS

12. 2 2009

22. 5. 2009

23. 5. 2009

- 1. změna

10. 4. 2014

6. 6. 2014

1. 9. 2014

- 2. změna

13. 11. 2014

12. 12. 2014

1. 3. 2015

Jednací řád VR

14. 1. 2010

12. 2. 2010

13. 2. 2010

Disciplinární řád

8. 7. 1999

24. 9. 1999

25. 9. 1999

Pravidla pro organizaci studia

13. 5. 2010

28. 5. 2010

1. 10. 20105

- 1. změna

14. 6. 2012

19. 10. 2012

1. 10. 2013

- 2. změna

14. 11. 2013

6. 12. 2013

6. 12. 2013 / 1. 10. 2014

- 3. změna

12. 5. 2016

3. 6. 2016

1. 10. 2016

Pravidla pro přiznávání stipendií

10. 9. 2009

28. 5. 2010

1. 10. 20107

- 1. změna

14. 6. 2012

19. 10. 2012

1. 12. 2012

- 2. změna

29. 4. 2013

11. 10. 2013

11. 10. 2013

Rigorózní řád

10. 12. 2009

22. 1. 2010

23. 1. 2010

- 1. změna

12. 6. 2014

23. 1. 2015

23. 1. 2015

- 2. změna

10. 3. 2016

8. 4. 2016

8. 4. 2016

Řád celoživotního vzdělávání

11. 3. 2010

28. 5. 2010

1. 10. 2010

Studijní a zkušební řád2

8. 7. 1999

24. 9. 1999

25. 9. 1999

- 1. změna

9. 11. 2000

23. 3. 2001

- 2. změna

12. 4. 2001

30. 11. 2001

1. 12. 2001

- 3. změna

13. 12. 2001

25. 1. 2002

- 4. změna

13. 6. 2002

14. 4. 2002

15. 6. 2002

- 5. změna

13. 11. 2003

30. 1. 2004

31. 1. 2004

- 6. změna

12. 12. 2004

16. 4. 2005

1. 5. 20053

Stipendijní řád4

14. 6. 2001

30. 11. 2001

1. 12. 2001


_________________________________

Poznámky:

  1. Tento předpis se uplatňuje na studenty, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě počínaje 12. 7. 2006.

  2. Tento předpis upravuje práva a povinnosti pouze těch stávajících studentů, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě před 12. 7. 2006, nestanoví-li Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze jinak.

  3. Některá ustanovení nabývají účinnosti od jiného data.

  4. Podle tohoto předpisu se od 19. 1. 2007 nepostupuje.

  5. Na kontrolu studijních povinností pro akademický rok 2009/2010 se tato pravidla nevztahují.

  6. Podle tohoto předpisu se od 1. 10. 2010 nepostupuje, vyjma kontroly studijních povinností pro akademický rok 2009/2010.

  7. Stipendia podle čl. 2 se za studijní výslekdy dosažené v akademickém roce 2009/2010 přiznávají podle dosavadních Pravidel pro přiznávání stipendií ze dne 12. 10. 2007.

  8. Podle tohoto přepdisu se od 1. 10. 2010 nepostupuje, vyjma stipendií přiznávaných podle čl. 2 za studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2009/2010.

V případě chyb kontaktujte prosím .


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám