Repozitář závěrečných prací

  Závěrečné práce studentů UK jsou zveřejňovány prostřednictvím Digitálního repozitáře UK, který slouží jako databáze ve smyslu § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, pro zveřejňování závěrečných prací studentů UK v souladu s čl. 18a Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a Rigorózního řádu UK a Opatřením rektora č. 72/2017.


  Do Digitálního repozitáře UK jsou systematicky ukládány závěrečné práce od února 2017 a postupně jsou do něj přesouvány závěrečné práce obhajované v letech 2006 až 2016.


  Práce za léta 2006 až 2016 jsou dostupné ve stávajícím Repozitáři závěrečných prací.


  Přístup do repozitáře je anonymní, tedy bez zadání přihlašovacích údajů, a umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím.


  Více informací o postupu evidence a zveřejňování elektronické podoby závěrečných prací na UK lze nalézt v metodickém materiálu. Tento postup je pro jednotlivé fakulty dále upraven opatřeními děkanů fakult, ilustrativní vzor opatření děkana je k dispozici zde.  Poslední změna: 16. březen 2018 10:52 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
  Máte dotaz ?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Ovocný trh 560/5

  Praha 1, 116 36

  Česká republika


  Identifikátor datové schránky: piyj9b4

  IČO: 00216208 

  DIČ: CZ00216208
  Jak k nám