Vnitřní předpisy UK

Statut

aktuální znění: Statut (soubor ke stažení)

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění (včetně příloh) a jejich překlad


- Příloha č. 1 - Organizační řád

aktuální úplné znění: I. úplné znění Přílohy č. 1 Statutu - Organizační řád (soubor ke stažení)

platnost: 22. 11. 2017

účinnost: 1. 1. 2018


předchozí znění: Příloha č. 1 Statutu - Organizační řád

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


1. změna: novela Přílohy č. 1 Statutu - Organizační řád z 22. listopadu 2017

platnost: 22. 11. 2017

účinnost: 1. 1. 2018

I. úplné znění Přílohy č. 1 Statutu - Organizační řád

- Příloha č. 2 - Poplatky spojené se studiem

aktuální úplné znění: VI. úplné znění Přílohy č. 2 Statutu - Poplatky spojené se studiem (soubor ke stažení bude doplněn)

platnost: 30. 9. 2020

účinnost: 1. 10. 2020


předchozí znění: Příloha č. 2 Statutu - Poplatky spojené se studiem

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


1. změna: novela Přílohy č. 2 Statutu UK z 25. července 2017

platnost: 25. 7. 2017

účinnost: 1. 8. 2017

I. úplné znění Přílohy č. 2 Statutu - Poplatky spojené se studiem


2. změna: novela Přílohy č. 2 Statutu UK z 23. října 2017

platnost: 23. 10. 2017

účinnost: 1. 11. 2017

II. úplné znění Přílohy č. 2 Statutu - Poplatky spojené se studiem


3. změna: novela Přílohy č. 2 Statutu UK z 10. července 2018

platnost: 10. 7. 2018

účinnost: 1. 10. 2018

III. úplné znění Přílohy č. 2 Statutu UK - Poplatky spojené se studiem


4. změna: novela Přílohy č. 2 Statutu UK z 21. prosince 2018

platnost: 21. 12. 2018

účinnost: 1. 1. 2019

IV. úplné znění Přílohy č. 2 Statutu UK - Poplatky spojené se studiem


5. změna: novela Přílohy č. 2 Statutu UK z 14. června 2019

platnost: 14. 6. 2019

účinnost: 1. 10. 2019

V. úplné znění Přílohy č. 2 Statutu UK - Poplatky spojené se studiem


6. změna: novela Přílohy č. 2 Statutu UK ze 30. září 2020

platnost: 30. 9. 2020

účinnost: 1. 10. 2020

VI. úplné znění Přílohy č. 2 Statutu UK - Poplatky spojené se studiem

- Příloha č. 3 - Insignie

aktuální znění: Příloha č. 3 Statutu - Insignie (soubor ke stažení)

platnost: 10. 7. 2018

účinnost: 10. 7. 2018


předchozí znění: Příloha č. 3 Statutu - Insignie

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


1. změna: novela Přílohy č. 3 Statutu - Insignie z 10. července 2018

platnost: 10. 7. 2018

účinnost: 10. 7. 2018

I. úplné znění Přílohy č. 3 Statutu - Insignie

- Příloha č. 4 - Znak

aktuální znění: Příloha č. 4 Statutu - Znak (soubor ke stažení)

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


Studijní a zkušební řád

aktuální znění: IV. úplné znění Studijního a zkušebního řádu (soubor ke stažení bude doplněn)

platnost: 30. 9. 2020

účinnost: 1. 10. 2020


původní znění: Studijní a zkušební řád

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 10. 2017


1. změna: novela Studijního a zkušebního řádu ze dne 25. července 2017

platnost: 25. 7. 2017

účinnost: 1. 8. 2017

I. úplné znění Studijního a zkušebního řádu


2. změna: novela Studijního a zkušebního řádu ze dne 8. února 2018

platnost: 8. 2. 2018

účinnost: 1. 3. 2018

II. úplné znění Studijního a zkušebního řádu


3. změna: novela Studijního a zkušebního řádu ze dne 20. srpna 2019

platnost: 20. 8. 2019

účinnost: 1. 10. 2019

III. úplné znění Studijního a zkušebního řádu


4. změna: novela Studijního a zkušebního řádu ze dne 30. září 2020

platnost: 30. 9. 2020

účinnost: 1. 10. 2020

IV. úplné znění Studijního a zkušebního řádu


předchozí znění

Disciplinární řád pro studenty

aktuální znění: Disciplinární řád pro studenty (soubor ke stažení)

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Stipendijní řád

aktuální znění: Stipendijní řád (soubor ke stažení)

platnost: 21. 5. 2018

účinnost: 1. 6. 2018


předchozí znění: Stipendijní řád

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 10. 2017


1. změna: novela Stipendijního řádu ze dne 25. července 2017

platnost: 25. 7. 2017

účinnost: 1. 8. 2017

I. úplné znění Stipendijního řádu


2. změna: novela Stipendijního řádu ze dne 27. března 2018

platnost: 27. 3. 2018

účinnost: 1. 5. 2018

II. úplné znění Stipendijního řádu


3. změna: novela Stipendijního řádu ze dne 21. května 2018

platnost: 21. 5. 2018

účinnost: 1. 6. 2018

III. úplné znění Stipendijního řádu


předchozí znění

Rigorózní řád

aktuální znění: Rigorózní řád (soubor ke stažení bude doplněn)

platnost: 30. 9. 2020

účinnost: 1. 10. 2020


předchozí znění: Rigorózní řád

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


1. změna: novela Rigorózního řádu ze dne 12. 2. 2019

platnost: 12. 2. 2019

účinnost: 1. 3. 2019

I. úplné znění Rigorózního řádu


2. změna: novela Rigorózního řádu ze dne 30. 9. 2020

platnost: 30. 9. 2020

účinnost: 1. 10. 2020

II. úplné znění Rigorózního řádu


předchozí znění

Řád celoživotního vzdělávání

aktuální znění: Řád CŽV (soubor ke stažení)

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Řád přijímacího řízení pro uchazeče

aktuální znění: I. úplné znění Řádu přijímacího řízení pro uchazeče (soubor ke stažení)

platnost: 8. 2. 2018

účinnost: 1. 3. 2018


předchozí znění: Řád přijímacího řízení pro uchazeče

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 10. 2017


1. změna: novela Řádu přijímacího řízení pro uchazeče ze dne 8. února 2018

platnost: 8. 2. 2018

účinnost: 1. 3. 2018

I. úplné znění Řádu přijímacího řízení pro uchazeče


předchozí znění (příloha Statutu)

Řád imatrikulací a promocí

aktuální znění: Řád imatrikulací a promocí (soubor ke stažení)

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Vnitřní mzdový předpis

aktuální znění: Vnitřní mzdový předpis (soubor ke stažení)

platnost: 21. 5. 2017

účinnost: 1. 6. 2017


předchozí znění: Vnitřní mzdový předpis

platnost: 21. 12. 2017

účinnost: 22. 12. 2017


1. změna: novela Vnitřního mzdového předpisu ze dne 21. května 2018

platnost: 21. 5. 2018

účinnost: 1. 6. 2018

I. úplné znění Vnitřního mzdového předpisu


předchozí znění

Řád výběrového řízení

aktuální znění: Řád výběrového řízení (soubor ke stažení)

platnost: 20. 8. 2019

účinnost: 1. 1. 2020


předchozí znění: Řád výběrového řízení

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017 až 31. 12. 2019


předchozí znění

Volební řád Akademického senátu

aktuální znění: Volební řád Akademického senátu (soubor ke stažení)

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění (jako Volební a jednací řád AS)

Jednací řád Akademického senátu

aktuální znění: Jednací řád Akademického senátu (soubor ke stažení)

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění (jako Volební a jednací řád AS)

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

aktuální znění: I. úplné znění Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (soubor ke stažení)

platnost: 20. 8. 2019

účinnost: 1. 10. 2019


předchozí znění: Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017 až 30. 9. 2019


1. změna: novela Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

platnost: 20. 8. 2019

účinnost: 1. 10. 2019

I. úplné znění Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem


předchozí znění

Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

aktuální znění:Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality soubor ke stažení

platnost: 31.1.2017

účinnost: 1. 2. 2017

Akreditační řád

aktuální znění: I. úplné znění Akreditačního řádu (soubor ke stažení)

platnost: 8. 2. 2018

účinnost: 1. 3. 2018


předchozí znění: Akreditační řád

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


1. změna: novela Akreditačního řádu ze dne 8. února 2018

platnost: 8. 2. 2018

účinnost: 1. 3. 2018

I. úplné znění Akreditačního řádu


předchozí znění Akreditačního řádu pro studijní programy

předchozí znění Akreditačního řádu pro habilitační a jmenovací obory

Řád rady pro vnitřní hodnocení

aktuální znění: Řád rady pro vnitřní hodnocení (soubor ke stažení)

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017

Řád pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy

aktuální znění: Řád pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy (soubor ke stažení)

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění (Řád pro hodnocení výuky studenty)

Grantový řád

aktuální znění: Grantový řád (soubor ke stažení)

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Ediční řád

aktuální znění: I. úplné znění Edičního řádu ze dne 14. 12. 2016 (soubor ke stažení)

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb

aktuální znění: Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb (soubor ke stažení)

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Pravidla hospodaření

aktuální znění: Pravidla hospodaření (soubor ke stažení)

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění (příloha Statutu)

Pravidla pro správu majetku

aktuální znění: Pravidla pro správu majetku (soubor ke stažení)

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Zásady používání a ochrany znaku univerzity

aktuální znění: II. úplné znění Zásad používání a ochrany znaku univerzity ze dne 14. 12. 2016 (soubor ke stažení)

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Řád pro udělování medailí univerzity a fakult

aktuální znění: II. úplné znění Řádu pro udělování medailí univerzity a fakult ze dne 14. 12. 2016 (soubor ke stažení)

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Pravidla podpory zájmové činnosti studentů

aktuální znění: II. úplné znění Pravidel podpory zájmové činnosti studentů ze dne 14. 12. 2016 (soubor ke stažení)

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Zvláštní pravidla studia

aktuální znění: Zvláštní pravidla studia (pdf registrovaného předpisu)

platnost: 24. dubna 2020

účinnost: 24. dubna 2020Poslední změna: 5. říjen 2020 08:58 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám