Metodika práce s Whols

  Aplikace umožňuje následující typy činností, funkcí, operací – členění podle uživatele:  • Veřejnost (nepřihlášený uživatel) má možnost vyhledávat a zobrazovat informace o osobách evidovaných v Informačním systému (studenti, zaměstnanci aj.) podle příjmení, jména, e-mailové adresy apod. Ke každé osobě se zobrazí jednak pevně (fakultou či RUK) stanovená množina údajů, jednak údaje, k jejichž zveřejnění dala dotyčná osoba svolení.  • Veřejnost může vyhledávat a zobrazovat informace o pracovištích – fakultách, katedrách, účelových zařízeních apod. Je také možné hierarchicky procházet organizační strukturou pracovišť a osob. Aplikace umí vyhledané záznamy presentovat v kontextu organizační struktury. Aplikace umožňuje vybranou část organizační struktury uložit do souboru.  • Aplikace umožňuje údržbu hierarchie organizační struktury Univerzity Karlovy v Praze  • Přihlášený uživatel si může zobrazit všechny údaje o své osobě, z nichž některé může vkládat a upravovat. Bude také moci dát svolení k zveřejnění některých svých osobních údajů.  • Vedoucí pracovník, resp. oprávněná osoba si navíc může zobrazit všechny údaje o svém pracovišti a některé údaje o podřízených osobách a podřízených pracovištích. Dále může vkládat a měnit některé údaje o své osobě, podřízených osobách a podřízených pracovištích.  • U zaměstnanců lze evidovat pracovněprávní vztahy a úvazky, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, včetně výše úvazků. Aplikace poskytuje podporu pro vytváření a tisk pracovních smluv (DPP, DPČ) včetně dodatků. V aplikaci jsou také uchovávány mzdové údaje uváděné na formulářích DPP, DPČ (sazby a počty hodin). Tyto údaje jsou zobrazovány pouze oprávněným osobám.  • Aplikace umožňuje správci nebo oprávněnému vedoucímu pracovníkovi generování podkladů pro telefonní seznamy (vybrané údaje o zaměstnancích a org. složkách a jejich telefonní čísla). Oprávněný pracovník může z aplikace exportovat také další seznamy osob na základě předdefinovaných kritérií.  • U zaměstnanců lze evidovat změněnou pracovní schopnost.  • U osob lze pro každý pracovní poměr, resp. zastávanou funkci či studium evidovat časový úsek, po jehož dobu byla dotyčná osoba zaměstnancem, resp. vykonavatelem funkce či studentem.  • Aplikace umožňuje evidenci titulů, kariérních informací a dalších personálních údajů.  • Oprávněný uživatel (pracovník PAM) může vkládat informace o nových zaměstnancích prvotně do aplikace WhoIs NT, která mu rovněž umožňuje tisk smluv. Po vložení dat lze exportovat tato data do příslušného mzdového provozního systému.
  Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz ?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Ovocný trh 560/5

  Praha 1, 116 36

  Česká republika


  Identifikátor datové schránky: piyj9b4

  IČO: 00216208 

  DIČ: CZ00216208
  Jak k nám