Personální aplikace WhoIsNT a mzdový systém EGJE

Personální aplikace WhoIsNT a mzdový systém EGJE

V rámci projektu Informačního systému UK byla vytvořena webová aplikace WhoIsNT pro účely univerzitní personalistiky.


WhoIsNT plní úlohu centralizovaného provozního systému pro evidenci osob (zaměstnanců, studentů, účastníků CŽV, externích spolupracovníků a dalších osob se vztahem k univerzitě), organizační struktury UK a personálních (zejména profesních a kariérních) údajů. Je určena jak anonymním, tak přihlášeným uživatelům.


Část aplikace WhoIsNT určená pro personální oddělení fakult a dalších součástí UK prošla v roce 2013 významnou inovací. Postupně dochází k nasazení této nové verze aplikace na jednotlivé fakulty a další součásti.


Rozhraní aplikace pro anonymní uživatele je přístupné na adrese is.cuni.cz/webapps/whois2.


Rozhraní aplikace pro přihlášené uživatele je přístupné na adrese https://is.cuni.cz/webapps


Rozhraní aplikace pro personalisty je přístupné:


Aplikace WhoIsNT je v provozu od června 2007. V současné době aplikaci používají uživatelé všech fakult a dalších součástí UK s výjimkou 1.LF UK, MFF UK a KaM UK.


Na všech fakultách a dalších součástech UK, na nichž je aplikace WhoIsNT používána, je využívána integrovaně se mzdovým systémem Elanor Global Java Edition (EGJE). V praxi to znamená, že personální agenda (evidence zaměstnanců, kontaktních informací a pracovněprávních vztahů) je vedena v centrální aplikaci WhoIsNT a integračními nástroji jsou tyto informace přenášeny do mzdového systému, v němž je následně zpracovávána návazná mzdová agenda.


V lednu 2009 byla provedena integrace aplikace WhoIsNT se studijním informačním systémem IS Studium. Integrovaný systém nyní pracuje se společnou databází osobních a kontaktních údajů zaměstnanců UK evidovaných v personalistice výše uvedených fakult a dalších součástí UK a studentů všech fakult UK (je-li jedna osoba současně studentem a zaměstnancem UK, je v této databázi evidována pouze jednou s jednou aktuální verzí osobních údajů).


Cílem pro nejbližší období je dokončit nasazení nové verze části aplikace WhoIsNT určené pro personální oddělení na všech fakultách a dalších součástech UK a v souvislosti s tím dokončit také integraci WhoIsNT se mzdovým systémem Elanor Global Java Edition na zbývajících dvou fakultách UK.Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám