Časté dotazy (FAQ)

Časté nejasnosti při práci s WhoIsNT a rozhraním na EGJE


V případě dotazů či problémů s provozem aplikace WhoIsNT se prosím obracejte na Poradnu.


Časté dotazy k systému WhoIsNT

  1. Neuzamykání personálních dokumentů … při vytváření personálních dokumentů uživatel občas zapomene dokument uzamknout. Dokud není dokument uzamčený není považován na oficiální (je pouze rozpracovaný). Veškeré změny se v systému projeví až jeho uzamčením.

  2. Matoucí vazba mezi organizační složkou pracovního vztahu (místo výkonu práce) a vztahy k organizačním složkám navázanými na pracovní vztah. Na pracovní vztah může být navázáno více vztahů k jednotlivým organizačním složkám (sekretářka na dvou katedrách má jednu pracovní smlouvu, ale vztah na obě katedry). Častým omylem je, že zkrácením vztahu k organizační složce se zkrátí i pracovní smlouva (což se nestane).

  3. Datum vzniku vztahu je menší než datum vzniku organizační složky. Tato chyba se zobrazuje při archivaci personálního dokumentu, pokud je vztah navázán na organizační složku, u níž je uvedeno datum vzniku novější, než je datum zahájení vztahu. Při opravě nebo dodatku smlouvy se kontrolují všechny vztahy navázané na úvazek (nutno upravit všechna data).

  4. Na úpravu osobních údajů nemáte příslušná práva. K této chybě dochází, pokud se personalista snaží editovat údaje osoby, aniž by mezi osobou a danou fakultou existoval vztah (nebo alespoň rozpracovaná smlouva). Pokud při založení osoby opomene vyplnit zdravotní pojišťovnu, může se stát že při vkládání úvazku aplikace nepovolí editaci osobních údajů ani archivaci smlouvy (vzhledem k příslušným kontrolám). V tomto případě je nutné, uložit smlouvu v rozpracovaném stavu, doplnit zdravotní pojišťovnu přes úpravu osoby a následně smlouvu uzamknout.


Časté dotazy k importu do EGJE


  1. Zneplatněné vztahy … v provozu nastalo již několikrát, že ve WhoIsu je založen pracovní vztah, který je následně přenesen do Elanoru. Nicméně pak dojde k události, kvůli níž musí personalista daný vztah ve WhoIs zneplatnit. V Importéru se toto zobrazí jako informace „Zneplatněný vztah“ v červeném rámečku. V takovém případě by se měl uživatel, která pustil Import ozvat (ÚVT, oddělení IS), že je zneplatněn nějaký vztah u osoby (žádný jiný notifikační mechanismus není). Poté je potřeba v Elanoru prověřit, co za data je v databázi a zkusit vztah odmazat nebo aspoň nějak neškodně ukončit a prověřit, že nebude součástí výplaty.

  2. K importu se nenabízí to, co by se mělo nabízet … nejčastější příčinou je neuzamčení odpovídajícího personálního dokumentu (který tudíž oficiálně neplatí).

  3. Při provedení importu se může vyskytnout následující chyba: Došlo k výjimce při propisu dokumentu, Can't find resource for bundle java.util.PropertyResourceBundle, key id_org.UKRUK.289 … tato chyba znamená, že v mapování organizačních struktur chybí mapování organizační složky z místa výkonu práce ve WhoIsu a organizační složky z Elanoru.Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám