Profesor Univerzity Karlovy se podělí o své cestovatelské zážitky

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

  www.cuni.cz

TISKOVÁ ZPRÁVAPraha, 14. února 2013 – Univerzita Karlova v Praze chystá cyklus šesti přednášek předního odborníka Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové prof. MUDr. Jaroslava Dršaty, CSc. nazvaný Poznávání světa z bicyklu: Cesta od nás do Jeruzaléma a ještě kousek. Ten vychází z cyklistického putování, jež profesor podnikl v letech 2005 až 2011, kdy urazil celkem 6300 kilometrů napříč třinácti zeměmi.Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc si ve volném čase s chutí rozšiřuje obzory cestováním takzvaně na vlastní pěst. Své zážitky si nenechává pro sebe, ale rád se s nimi dělí i o širokou veřejnost. Nyní je bude sdílet v aule Pedagogické fakulty UK (M. D. Rettigové 4, Praha 1) vždy v pondělí od 18:00, přičemž první přednášce (18. února) bude v 16:30 předcházet vernisáž tematicky spřízněných fotografií (v téže budově, ve 3. patře u hlavního schodiště).Konkrétní obsahy jednotlivých přednášek vyplývají z jejich názvů:
18. února – Bývalou Habsburskou monarchií


25. února – Z Oršavy do Istanbulu (bývalou osmanskou Evropou)


4. března – Turecko: Anatolií z Istanbulu na syrskou hranici


11. března – Sýrií zelenou a žíznící


18. března – Svatou zemí k Rudému moři


25. března – Kolem Araratu a dnešním tureckým KurdistánemVstup je zdarma, a to jak pro studenty UK, tak pro širokou veřejnost.
Poslední dvě přednášky, tedy 18. a 25. března, budou také součástí dlouhodobé série přenosů z Univerzity Karlovy, tudíž budou živě vysílány na portálu www.ct24.cz, kde budou posléze k dispozici i jako záznam.

Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám