Opatření rektora UK č. 1/2001

Název:

Změna podmínek pro přiznání sociálního stipendia na Univerzitě Karlově v Praze

K provedení:

čl. 5 odst. 1 písm. b) Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. únor 2001


Změna podmínek pro přiznání sociálního stipendia na Univerzitě Karlově v Praze


Tímto opatřením se mění a doplňuje opatření rektora ze dne 1. prosince 1999, kterým byly ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b) Stipendijního řádu UK stanoveny podmínky pro přiznání účelového stipendia v případě tíživé sociální situace studentům Univerzity Karlovy.

Výše zmíněné opatření rektora se mění a doplňuje takto:

  1. V odstavci 2 písm. b) se za slova "důsledky živelných pohrom" doplňuje text, který zní:

    " - narození dítěte (zejména při vícečetném porodu), kdy rodiče nemohou děti finančně podporovat,

    - závažný trestná čin, jehož obětí se stal student nebo jeho rodiče a při němž došlo k závažné újmě na zdraví nebo k velké majetkové újmě."

  2. V odstavci 4 se slova "1999-2000" nahrazují slovy "2000-2001" a částka 10 000 Kč se nahrazuje částkou 15 000 Kč.V Praze dne 29. ledna 2001

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektorPoslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám