Opatření rektora UK č. 2/2001

Název:

Oprávnění ředitele Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

čl. 3 odst. 7 písm. b) Statutu Univerzity Karlovy

Účinnost:

6. únor 2001


Oprávnění ředitele Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze


V souladu s ustanovením čl.7 odst. 3 písm. b) Statutu Univerzity Karlovy v Praze a po projednání v Akademickém senátu UK vydávám následující opatření:

  1. Nad rámec čl. 49 písm. d) Statutu Univerzity Karlovy v Praze je ředitel Kolejí a menz oprávněn jednat v těchto věcech:

    • v pracovněprávních věcech zaměstnanců zařazených v 1. až 5. správě kolejí a menz, v 6.správě kolejí, v 8.správě kolejí a menz v Plzni, v pracovněprávních věcech ředitele 7.správy kolejí a menz v Hradci Králové a v pracovněprávních věcech zaměstnanců zařazených na ředitelství Kolejí a menz,

    • ve věcech grantů a ve věcech nakládání s prostředky z nich získanými.

  2. Tímto opatřením se ruší opatření č.j. 3635/99-I/3 ze dne 17.6.1999 a plná moc udělená řediteli Kolejí a menz č.j. 3861/00-I/3 ze dne 3.7.2000.V Praze dne 5. února 2001

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám