Opatření rektora UK č. 6/2001

Název:

Čerpání dovolené akademických pracovníků

K provedení:

Zákoníku práce

Účinnost:

1. březen 2001


Čerpání dovolené akademických pracovníků


Akademickým pracovníkům Univerzity Karlovy v Praze v pracovněprávní působnosti rektora stanovím povinnost vyčerpat čtyři týdny dovolené na zotavenou za rok 2001 do 31.12.2001. Tato povinnost platí též pro zaměstnance ve vedlejším pracovním poměru.

Odůvodnění:

Podle § 109 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, čerpání alespoň čtyř týdnů dovolené v kalendářním roce, pokud na ně má nárok.V Praze dne 1. března 2001

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám