Opatření rektora UK č. 7a/2001

Název:

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2001

K provedení:

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

28. březen 2001


Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2001


  A. 

pobyt hostujících profesorů nebo vědeckých pracovníků na UK

  • zavedení nové disciplíny na UK

  • rozšíření současného stavu výuky daného oboru

  • působení v rámci několika fakult na UK

  • příprava účasti pracoviště UK na mezinárodním společném projektu

  B. 

studium zahraničních studentů na UK

  • student doktorského studijního programu v prezenční formě

  • návaznost na reciprocitu

  C. 

vysílání studentů UK do zahraničí

  • student doktorského studijního programu v prezenční formě

  • návaznost na reciprocitu

  • ohled na dlouhodobou perspektivu výměny

  • prezentace vlastních výsledků výzkumu


Vysílání akademických pracovníků UK do zahraničí jen ve výjimečných případech - nepatří mezi priority.

Termíny pro podání návrhů v roce 2001:

v letním semestru: do 20. dubna 2001

v zimním semestru: do 19. října 2001


V Praze dne 28. března 2001

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám