Opatření rektora UK č. 15/2001

Název:

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2001/2002 - dodatek

K provedení:

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. červenec 2001


Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2001/2002 - dodatek

Tento dodatek k Zásadám ubytování (viz opatření rektora č. 3/2001) upravuje ve smyslu Řádu vysokoškolské koleje UK ubytování studentů prvních ročníků v akademickém roce 2001/2002.

  • Vyřízení námitek bude žadatelům sděleno písemně do 1. 10. 2001.

  • Žádosti, kterým nebylo vyhověno, budou vyřizovány v průběhu školního roku podle volné kapacity na základě bodového ohodnocení žadatelů dle centrálního pořadníku.

  • Ubytovací kapacita vyčleněná pro první ročníky je uvedena v bodě 6 Zásad ubytování.

  • Kritéria pro posuzování žádostí:

Žádosti se posuzují podle stanovených kritérií bodově ohodnocených.

Absolutní kriteria

Skupina žadatelů splňujících tzv. absolutní kriteria, kterým je ubytování poskytnuto přednostně.

Toto kritérium splňují žadatelé:


 

Základní kriterium

Základním kritériem je součet bodů přidělených za výsledek přijímací zkoušky a za časovou dostupnost mezi místem trvalého bydliště a centrem sídla příslušné fakulty při dodržení následujících podmínek; body za přijímací zkoušky lze uplatnit pouze při získání 60 a více bodů za časovou dostupnost. Počtem získaných bodů je dáno pořadí žadatelů o ubytování.

Studenti budou bodově ohodnoceni podle výsledků přijímací zkoušky. Tyto výsledky budou pro každý studijní program v rámci přijatých uchazečů normovány na interval 0 - 100 bodů.

Uchazeči přijatí bez přijímací zkoušky budou ohodnoceni 100 body.

1 minuta = 1 bod.


V Praze dne 22. června 2001

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám