Opatření rektora UK č. 23/2001

Název:

Změna výše kolejného na vysokoškolských kolejích

K provedení:

Čl. 3 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. leden 2002


Změna výše kolejného na vysokoškolských kolejích


Na základě souhlasného vyjádření Akademického senátu UK ze dne 30. listopadu 2001 a v dikci usnesení Akademického senátu UK ze dne 4. dubna 1997 upravuji výši kolejného na kolejích Univerzity Karlovy o vyhlášenou míru inflace za roky 1999 a 2000 (jde o navýšení o 6 %) a to k 1. lednu 2002.


Konkrétní přehled kolejného na jednotlivých kolejích je uveden v příloze tohoto opatření.V Praze dne 5. prosince 2001


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektorPoslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám