Chystáte se na vysokou? Pomůže vám Informační týden UK

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

  www.cuni.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 19. února 2013 – Tak jako každým rokem, i letos v únoru probíhá na Univerzitě Karlově virtuální Informační týden – již tradiční akce, která všem zájemcům a uchazečům o studium na UK poskytuje před blížícím se podáním přihlášek na vysoké školy kompletní přehled informací o naší univerzitě.


Informační týden 2013, který na UK uzavírá běh akcí určených uchazečům o studium v příštím akademickém roce (tj. 2013/2014), nabízí všem, kteří se dosud nerozhodli nebo se nemohli osobně účastnit akcí předchozích, poslední možnost dozvědět se více o jednotlivých studijních oborech, podmínkách přijetí ke studiu, přípravných kurzech či ubytování. Prostřednictvím záložky „dotazy“ získají zájemci odpovědi na své otázky a tedy i potřebné informace, které jim v rozhodování a volbě pomohou.


Výběr vysoké školy je velmi důležitým životním krokem, a aby se mohl uchazeč správně rozhodnout, měl by disponovat dostatkem potřebných informací. Pokud je již nezískal na některé z předchozích akcí (ať již celouniverzitního či fakultního charakteru), získá je právě prostřednictvím Informačního týdne.  


Více informací naleznete na webové stránce http://infotyden.cuni.cz.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám