Chcete vidět sídlo naší nejstarší univerzity a její klenoty? Navštivte Den otevřených dveří v Karolinu

Praha 21. března 2013 – Po pěti letech se znovu otevřou prostory historického sídla Univerzity Karlovy – Karolina. Den otevřených dveří se bude konat v sobotu 6. a v neděli 7. dubna 2013 při příležitosti 665. výročí založení první vysoké školy ve střední Evropě. Otevřeno bude vždy od 10 do 16 hodin.

Den otevřených dveří nemá na Univerzitě Karlově dlouhou tradici, akademická půda se veřejnosti otevřela v takové míře teprve po listopadu 1989, v dubnu 1995, těsně před zahájením rekonstrukce, a v dalších letech pak ještě čtyřikrát.

Vstup pro návštěvníky bude ze Železné ulice číslo 9, východ pak na Ovocném trhu číslo 3. Široká veřejnost si bude moci prohlédnout rekonstruované prostory historického komplexu Karolina, naší unikátní národní památky, řazené právem hned za komplex Pražského hradu.

Touto akcí chce UK vyhovět velkému zájmu návštěvníků – při posledním Dni otevřených dveří si Karolinum přišlo prohlédnout přes 5 tisíc lidí.

Sídlo naší nejstarší univerzity se opět představí v celé své kráse včetně reprezentačních a zasedacích místností – jako je např. tzv. mázhaus, Císařský sál, Vlastenecký sál a samozřejmě Velká aula, kde se v průběhu akademického roku odehrává celá řada významných akademických ceremoniálů (promoce, imatrikulace, udílení čestných doktorátů aj.). Jedním z největších lákadel prohlídky bude bezesporu vystavení univerzitních insignií – žezla rektora a jednotlivých fakult. Dále se návštěvníci podívají do sklepení z románsko-gotické doby, kde mohou mimo jiné obdivovat např. unikátní románskou studnu z předuniverzitního období – jednu z nejstarších v Praze. Ve sklepních prostorách je také instalována expozice připomínající základní mezníky dějin UK. Přibližuje prostředí pražského obecného učení, výuku a stavební vývoj nejstarší z dochovaných budov univerzity – Karolina. Krásu unikátní architektury z téměř všech stavebních slohů umocňuje také rozsáhlá obrazová galerie – kromě obrazů barokních se zachovala i portrétní galerie rektorů Univerzity Karlovy.

Trasa celým komplexem bude po celý den volně průchozí a pracovníci Ústavu dějin UK a archivu UK budou připraveni odpovídat návštěvníkům na veškeré dotazy. Vzhledem k organizační nutnosti vpouštět návštěvníky do objektu Karolina po menších skupinkách, bude prohlídka ještě umožněna těm zájemcům, kteří budou v 16 hodin stát v případné frontě u vstupu.


Občané s TZP mají přednostní vstup – část trasy je bezbariérová.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze


tel: +420 224 491 248


e-mail: pr@cuni.cz
Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bezmála půlmilionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7900 zaměstnanců, z toho téměř 4500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8000 studentů. Více než 7000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bezmála 9000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kurzy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám