Matriky doktorů Univerzity Karlovy jsou on-line

Matriky doktorů Univerzity Karlovy jsou on-lineUniverzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz


Praha, 24. duben 2012 - Archiv Univerzity Karlovy zveřejnil na internetu matriky univerzitních doktorů z let 1882–1939. Zpřístupněny jsou tak údaje o více než 22 tisících promovaných doktorech pražské české univerzity, z nichž řada patří k významným osobnostem českého vědeckého, intelektuálního a politického života (např. Karel Čapek, Jaroslav Heyrovský, Edvard Beneš, Vladislav Vančura, Jan Patočka a řada dalších).

Na webu se zatím objeví jen matriky do roku 1939, protože zveřejnění pozdějších knih není možné kvůli ochraně osobních údajů žijících osob. Uživatelé si tak mohou prohlížet matriky z prvních 57 let existence samostatné české univerzity.

Zveřejnění matrik doktorů české univerzity je první fází rozsáhlého projektu, který chtějí univerzitní archiváři realizovat. Jejich cílem je digitalizovat a on-line zpřístupnit matriky, rigorózní protokoly, protokoly o státních zkouškách a katalogy posluchačů české a německé univerzity v Praze. V pozdější fázi projektu plánují spuštění vyhledávací databáze, která umožní vědcům i laickým badatelům dohledání všech dostupných archiválií o jednotlivých studentech.


Webová stránka projektu

Přílohou této zprávy jsou skeny stránek se záznamy o promoci významných osobností:

Karel Čapek

Jaroslav Heyrovský

Vladislav Vančura

Jan Patočka


Kontakt:

Mgr. Petr Cajthaml, , tel. 224491481

Mgr. Jakub Jareš, , tel. 224491483


 * * *


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel:         +420 224 491 248

e-mail:      


Univerzita Karlova v PrazeUniverzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám