Běh o pohár rektora Univerzity Karlovy se blíží

Běh o pohár rektora Univerzity Karlovy se blíží

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 16. dubna 2012 – Užijte si pocit ze zdolání maratónského závodu. Sestavte štafetu a postavte se na start Univerzitního maratonu. Po úspěšném loňském ročníku se hlavním patronem běžeckého závodu stala opět Univerzita Karlova. Tento ročník je významný i tím, že společně oslavíme 25. výročí studentského programu Erasmus. Závod, který získal podtitul Běh o pohár rektora Univerzity Karlovy, se uskuteční 13. května v rámci velkého maratonského víkendu v Praze.


Přihlásit se mohou všichni studenti českých i zahraničních vysokých škol v rozmezí 18 – 26let, kteří sestaví tým 4 lidí. Závodit mohou týmy studentů, studentek, ale i smíšená družstva. Z jedné univerzity nebo fakulty se může přihlásit neomezené množství týmů. Závodníci poběží trasu dlouhou 3 × 10 km + 1 × 12,195 km. Na startu nebudou jen tuzemské štafety, ale i studenti ze zahraničí. Letos se přihlásila například štafeta z University of Oxford. Na účastníky čeká pozvánka na slavnostní galavečer v hotelu Histon. Zde převezme vítězná štafeta pohár z rukou rektora Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.


Běh o pohár rektora UK se poprvé uskutečnil loni, 8. května 2011. Štafetový závod vysokoškolských studentů vyhrála štafeta studentů z Maďarska, kteří si říkali Naughty Holiday of Szeged, na druhém místě skončila štafeta ČVUT a třetí místo obsadil tým z FTVS UK, Srdcaři.


Pokud o své účasti uvažujete nebo jste se již dokonce přihlásili, můžete také využít rad PhDr. Aleše Kaplana, Ph. D., trenéra atletiky z Katedry atletiky FTVS UK. Na stránkách internetové časopisu Univerzity Karlovy i-Forum pro vás připravil program tréninku.


Informace o běhu a registraci naleznete zde.

Začínáme se připravovat na Univerzitní maratón:


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám