Univerzita Karlova připravila pravidelná sportovní odpoledne pro zdravotně postižené

Univerzita Karlova připravila pravidelná sportovní odpoledne pro zdravotně postižené

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 15. března 2012 – Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů Univerzity Karlovy připravilo v rámci letního semestru pravidelná čtvrteční sportovní odpoledne v pražské loděnici Regata, v jejichž rámci studenti mohou mimo jiné posilovat na strojích nebo si zahrát stolní tenis.

Pokud jde o větší akce, zájemci se mohou zúčastnit Jarního turnaje ve stolním tenisu (29. března) nebo mají šanci být součástí Otevírání Vltavy (12. dubna) a projet se po Vltavě na katamaránu, kanoi nebo motorovém člunu. V rámci Rektorského sportovního dne, ve středu 16. května od 13.00, se v loděnici koná sportovní odpoledne/cyklistika, vodní sporty, stolní tenis/  pro zdravotně postižené. Prostory loděnice (Podolské nábřeží 4, Praha 4) a místní tělocvična i sociální zařízení mají bezbariérový přístup.

Hlavním cílem činnosti centra je vytváření podmínek pro realizaci pohybových aktivit zdravotně postižených studentů UK a dalších zdravotně postižených – mládeže i dospělých. Centrum se zaměřuje především na zdravotně postižené – začátečníky, pro které vytváří podmínky k osvojení základních pohybových dovedností. Pro jednotlivé sporty centrum vychovává instruktory, traséry a doprovody specializované podle druhu postižení. Pomocí jednoduchého technického zařízení se handicapovaní mohou vyrovnat zdravým a se zdravými prožívat radosti, které jsou se sportem spojené.

Informace o centru zde: www.cuni.cz/UK-1657.html
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:
Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám