Prezident Islandské republiky přednášel na Univerzitě Karlově

Prezident Islandské republiky přednášel na Univerzitě KarlověUniverzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

  http://www.cuni.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 18. května 2012 – Jeho Excelence Ólafur Ragnar Grímsson, prezident Islandské republiky pronesl na Univerzitě Karlově přednášku na téma

Demokracie jako výzva světovým financím – poučení z islandské zkušenosti.

Rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl přivítal prezidenta Islandské republiky ve Vlasteneckém sále historické budovy Karolina nejen jako politika, ale i významného profesora, nositele čestných doktorátů, nositele mnoha mezinárodních ocenění. „Jeho Excelence je odborník, který se výrazně zasloužil o úspěšné řešení ekonomických problémů na Islandu,“ řekl rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl.

Přednáška prezidenta Grímssona se opírala o zkušenost s vážnou ekonomickou krizí, s níž se Island potýkal v roce 2008. V situaci, v níž se nachází současná světová ekonomika, staví Grímsson proti sobě dva důležité pilíře, které zásadním způsobem ovlivňují mezinárodní dění: demokracii a finanční trhy. Uvedl, že Evropa by v tomto ohledu měla zůstat věrná především svým demokratickým principům a tradicím. Zmínil také stále silnější roli médií a zvlášť sociálních sítí, které dávají politikům jasný signál o síle veřejného mínění a o možnostech jeho organizovaných projevů – jako příklady jmenoval demonstrace v Řecku, v Egyptě č i mezinárodní hnutí typu Occupy Wall Street ad. Právě veřejné mínění považuje islandský prezident za hybatele, který může prostřednictvím těchto nástrojů významně ovlivnit budoucí směřování světové politiky. V následující diskusi se studenty a dalšími členy akademické obce UK pak hovořil mj. o uplatnění islandské zkušenosti v prostředí centrální Evropy.

Islandský prezident na půdu Univerzity Karlovy nezavítal náhodou. Univerzita Karlova má uzavřeno s univerzitou Haskoli Islands a s Reykjavik University celkem pět bilaterálních dohod. Dohody jsou naplňovány ve všech oborech. Studium na Islandu je navíc zajímavé zejména pro geologické a přírodovědné obory kvůli jedinečným možnostem terénního výzkumu. Na Univerzitě Karlově letos studuje pět studentů z Islandu. Pro rok 2012/2013 je přihlášeno studentů šest.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK


Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám