Rektor Univerzity Karlovy předal pohár vítězům Univerzitního maratonu

Rektor Univerzity Karlovy předal pohár vítězům Univerzitního maratonu

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 25. května 2012 – Vítězná štafeta Běhu o pohár rektora Univerzity Karlovy, kterou se stal tým studentů Masarykovy univerzity z Brna, převzala na slavnostním čtvrtečním galavečeru pohár z rukou rektora Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.

Na start univerzitního maratónu se postavil maximální možný počet štafet. Celkem třicet tři univerzitních týmů z Česka, Slovenska, Velké Británie, Německa či Singapuru tak symbolicky štafetovým během oslavilo 25. výročí studentského programu Erasmus. Po úspěšném loňském ročníku se hlavním patronem běžeckého závodu stala opět Univerzita Karlova.

Pocit ze zdolání maratónského závodu si užilo nejvíce studentů z Univerzity Karlovy. Jejich jména figurovala v sestavách téměř třetiny přihlášených štafet. Na startu ale nebyly jen tuzemské týmy. Letos se přihlásila například štafeta z britské University of Oxford, dále pak poběží štafety z Německa, Slovenska a Singapuru. Přihlásit se ke zdolání maratónu mohli všichni studenti českých i zahraničních vysokých škol v rozmezí 18 – 26let, kteří sestavili tým 4 lidí. Závodníci zdolali trasu dlouhou 3 × 10 km + 1 × 12,195 km. Běh o pohár rektora UK se poprvé uskutečnil loni, 8. května 2011.

Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK


Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám