Univerzita Karlova udělila při příležitosti svého 665. výročí významné ceny

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

  www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVAPraha, 3. dubna 2013 – Univerzita Karlova i letos tradičně v rámci oslav svých narozenin předala prostřednictví rektora UK profesora Václava Hampla významné ceny. Při příležitosti 665. výročí založení nejstarší univerzity ve střední Evropě rektor udělil Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy a Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin.


K oslavám výročí založení univerzity, které připadá na 7. dubna, tradičně patří také předávání Ceny za prezentaci a Ceny za tvůrčí počin. Slavnostní shromáždění se letos konalo ve středu dne 3. dubna 2013 ve Velké aule historické budovy Karolina. Svým projevem ho zahájil rektor UK profesor Václav Hampl. Zdůraznil spojení univerzity s minulostí a při té příležitosti se pozastavil nad známou Ciceronovou formulaci Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit (Ať všechno dobré, příznivé a šťastné je požehnáno!). Podle rektora Hampla se nejedná pouze o přání, ale o vzkaz s hlubší souvislostí. „Co je dobré, příznivé a šťastné pro univerzitu a její živou, tvůrčí, ovšem s potížemi všedního dne stále znovu zápasící akademickou obec? Samozřejmě by univerzita jako celek mohla na prvním místě volat po větším porozumění a podpoře ze strany státu, garanta naší právní i hmotné existence,“ uvedl rektor.


Obě ceny letos zaznamenaly změnu, a sice ve svém názvu. Cena za prezentaci se na počest významného sociologa a pedagoga Miloslava Petruska přejmenovala na Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy. „Jsem nesmírně rád, že cena nese jméno osobnosti, které si velice vážím a kterou uznává a respektuje i akademická veřejnost jako člověka vzdělaného, skromného a kultivovaného, osobně statečného a zásadového. Člověka, jehož přínos vědě, pedagogice a sociologii je nezpochybnitelný, člověka, jehož milovali kolegové i studenti za jeho lidský přístup, entuziasmus, ale i nadhled a humor,“ nechal se slyšet rektor Hampl.


Cena za tvůrčí počin pak od letošního roku nese jméno Bedřicha Hrozného, rektora Univerzity Karlovy, orientalisty a jazykovědce, který dosáhl světového věhlasu rozluštěním jazyka starověkých Chetitů.


Cenu Miloslava Petruska za prezentaci UK z rukou rektora Václava Hampla převzal kolektiv pracovníků z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK v čele s doc. RNDr. Rupertem Leitnerem. Skupina se významně podílela na přípravě, konstrukci, výrobě, instalaci a zprovoznění experimentu ATLAS na urychlovači LHC v mezinárodní laboratoři CERN. Dnes se podílí na zajištění provozu experimentu, sběru dat a jejich fyzikální analýze, které přinášejí ročně desítky publikací v respektovaných impaktovaných časopisech. Univerzita Karlova se tímto zapojila do světového projektu.


Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin obdrželi: Archeologický tým vedený prof. Mgr. Miroslavem Bártou, Dr. za tvůrčí rozvíjení multidisciplinárního výzkumu na české archeologické koncesi v egyptském Abúsíru a zejména za objev unikátního souboru soch vysokých hodnostářů z doby egyptské 5. dynastie a prof. RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc. za významný přínos k rozvoji invazní biologie a pochopení zákonitostí biologických invazí a zejména za objevy vysvětlující příčiny úspěchu nepůvodních druhů a jejich dopadu na přírodní ekosystémy. Profesor Jarošík se ovšem nemohl dostavit, cenu si tak převezme na zasedání Vědecké rady UK.


Cena Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy v Praze se uděluje za pozitivní počin, jenž má významný dopad na vytváření obrazu vnímání UK u široké veřejnosti. Cena může být udělena jednotlivci, případně skupině, bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity.


Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin se uděluje za významný a originální tvůrčí počin, například za odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent apod. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám