Univerzita Karlova si připomene 100. výročí založení Jedličkova ústavu. Promítne film "Století jedle"

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

  www.cuni.cz

TISKOVÁ ZPRÁVAPraha, 8. dubna 2013 – Letos to bude rovných sto let od založení Jedličkova ústavu. A protože zakladatel ústavu Rudolf Jedlička byl jedním z významných absolventů Univerzity Karlovy, výročí si připomene i jeho Alma mater. Ve středu 10. dubna 2013 se bude od 17 hodin promítat v Modré posluchárně (UK, Celetná 20, 1. patro) filmový dokument Tomáše Škrdlanta o Jedličkově ústavu s názvem Století jedle. Vstup je zdarma.


„Univerzita Karlova nezapomíná na své významné absolventy a jejich odkaz si při příležitostech, jakými jsou například nejrůznější výročí, pravidelně připomíná. Na práci Rudolfa Jedličky může být univerzita právem pyšná. A nejen univerzita,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy profesor Václav Hampl.


Jedličkův ústav v Praze na Vyšehradě byl v tichosti otevřen k 1. dubnu 1913. Přes čtyřicet let ho provozoval Spolek pro léčbu a výchovu rachitiků a mrzáků v Praze. Předsedou spolku byl prof. MUDr. Rudolf Jedlička, který v roce 1895 absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Spolu se svým bratrem pracoval v soukromém sanatoriu v Podolí a již ve své době byl pokládán za velmi zručného a odvážného chirurga (mimochodem jako jeden z prvních začal v českých zemích pracovat s rentgenem). Podařilo se mu od samého počátku nastartovat rychlý a úctyhodný rozvoj nového pedagogicko-zdravotně-sociálního zařízení. Zpočátku to byl domov a škola pro deset dětí. Posléze dětí s tělesným postižením přibývalo. A nejen dětí – Jedličkův ústav během první světové války začal přijímat i válečné invalidy.


V průběhu století se měnily státy, císařsko-královské mocnářství vystřídala republika, proběhly dvě války, společnost střídala tváře a měnil se i vyšehradský domov. Jak? Do toho nechá zájemce z řad veřejnosti nahlédnout filmový dokument Století jedle. „Na autentických úryvcích příběhů můžeme některé podoby zahlédnout: Atmosféru doby, vztahy mezi lidmi, otevřenost, uzavřenost, světlo, tmu, polotmu, ostrov soucitu i izolace, prostor bezpečí a růstu. Žádný příběh se neopakuje a všechny mají něco společného,“ přibližuje dokument jeho autor Tomáš Škrdlant.


Před zahájením promítání filmu si budou moci zájemci prohlédnout ve Vlasteneckém sále Karolina ručně tkaný koberec, který navrhli chovanci Jedličkova ústavu. Koberec na základě jejich návrhu zhotovila Akciová továrna látek kobercových a nábytkových v Praze roku 1924. Jedličkův ústav následně koberec, na němž je zobrazen Pražský hrad a známé české kostely, hrady a zámky, věnoval Univerzitě Karlově při příležitosti rekonstrukce Karolina.


Po skončení promítání pak bude následovat otevřená diskuze s odborníky, kteří mají k této problematice co říci. Pozvání kromě Tomáše Škrdlanta přijali: PhDr. Jan Pičman, ředitel Jedličkova Ústavu a škol, Mgr. Petr Kolář z historického archivu Jedličkova ústavu a škol a doc. Vanda Hájková z katedry speciální pedagogiky na PedF UK.
Program dne  10. dubna 2013:


16:30 – prohlídka koberce ve Vlasteneckém sále (Ovocný trh 3, Praha 1, 1. Patro)


17:00 – zahájení večera v Modré posluchárně


17:15 – promítání filmu Století Jedle


18:15 – otevřená beseda s odborníky


18:45 – konec akce


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám