Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 5. ledna 2012

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 5. ledna 2011, 19:00


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Martin Havrda, Jan Royt, Josef Staša, Jan Šatra, Samuel Zajíček


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, J. M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


  1. Předsednictvo AS UK jednalo s vedením UK o přípravě shromáždění akademické obce UK na Právnické fakultě a o přípravě koordinační porady. Shromáždění akademické obce se bude konat ve čtvrtek dne 19. ledna 2012 v Collegiu Maximu na Právnické fakultě. Koordinační porada s předsedy akademických senátů fakult se uskuteční dne 12. ledna 2012 v Malé aule Karolina.

  2. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat dne 10. ledna 2012 na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám