Zápis ze zasedání předsedncitva AS UK ze dne 19. prosince 2011

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 19. prosince 2011, 19:00


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Martin Havrda, Jan Royt, Josef Staša, Jan Šatra, Samuel Zajíček


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, J. M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • Stanovisko předsednictva AS LF HK k věcnému záměru zákona o vysokých školách a k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům

  • Výsledky voleb do AS UK na 1. LF

  • Protokol o průběhu a výsledku voleb do AS UK na PedF

  • Bilanční a hodnotící zpráva o činnosti RVŠ za funkční období 2009 - 2011

  • Protokol o průběhu a výsledku voleb do AS UK na FHS

 2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace vedení UK.

  J. M. pan rektor informoval o zrušení vánočního koncertu v souvislosti s úmrtím prezidenta Václava Havla a pozval členy předsednictva na vzpomínkové shromáždění Univerzity Karlovy k uctění jeho památky, které se uskuteční 22. prosince 2011.

  Pan kancléř informoval členy předsednictva o připomínkách České konference rektorů k návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách a k návrhu věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům a o způsobu jejich vypořádání ministerstvem školství.

  V rozpravě se diskutovalo o přítomných zástupcích za ministerstvo školství na vypořádání připomínek ČKR a o způsobu vypořádání připomínek Rady vysokých škol.

 3. Předsednictvo AS UK jednalo s vedením UK o přípravě shromáždění akademické obce UK na Právnické fakultě. Předběžně byl termín shromáždění stanoven na 12. ledna 2012.

 4. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 5. ledna 2012 v 19:00 hod. na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám