Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 2.prosince 2011

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 2. prosince 2011, 9:00


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Martin Havrda, Jan Royt, Josef Staša, Jan Šatra, Samuel Zajíček


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • Zpráva o činnosti Rady Kolejí a menz

  • Zápisy ze zasedání Sociální komise AS UK konaných ve dnech 19. 5. a 10. 10. 2011

  • Návrh AS ETF na delegování do RVŠ dr. Přecechtělové

  • Zápis ze zasedání Legislativní komise AS UK dne 29. 11. 2011

  • Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK dne 29. 11. 2011

  • Změna Volební a jednacího řádu AS FSV a Disciplinárního řádu pro studenty FSV

 2. Předsednictvo AS UK projednalo návrhy delegátů UK do Studentské komory Rady vysokých škol a Studentské komory Rady vysokých škol za Univerzitu Karlovu.

  Předsednictvo AS UK navrhuje plénu senátu pro volbu delegáta UK v předsednictvu Rady

  Předsednictvo AS UK navrhuje plénu senátu pro volbu delegáta UK ve Studentské komoře Rady vysokých škol mgr. Miroslava Jašurka (pro 5, proti 0, zdrželi se 0).

  Předsednictvo AS UK navrhuje plénu senátu pro volbu náhradníka delegáta UK ve Studentské komoře Rady vysokých škol Mgr. Samuela Zajíčka (pro 5, proti 0, zdrželi se 1).

 3. Předsednictvo AS UK schválilo volbu mgr. Romana Šolce předsedou studijní komise AS UK.

 4. Předsednictvo AS UK schválilo návrh změny program zasedání AS UK dne 2. prosince 2011. Před bod „9. informace z pracovních komisí AS UK“ zařadit bod „Zpráva Rady Kolejí a menz“.

 5. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat úterý 2. prosince 2011 v po skončení zasedání pléna AS UK na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám