Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 14. listopadu 2011

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 14. listopadu 2011, 20:00


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Josef Staša, Jan Šatra, Samuel Zajíček


Přítomni hosté:

prof. RNDr. Václav Hampl, J. M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • Návrh Statutu KTF

  • Jednací řád Vědecké rady FF

  • Stanovení termínu konání voleb do AS UK na 1.LF

  • Změna Statutu PřF

  • Návrh AS PedF na delegování do RVŠ Doc. PaedDr. Radky Wildové, CSc.

  • Zápis ze schůze petiční komise ze dne 12. října 2011

  • Stanovení termínu voleb do AS UK na PedF

  • Návrh AS 2.LF na delegování do RVŠ doc. Krásničanové

  • Návrh AS 3.LF na delegování do RVŠ doc. Václava Báči

  • Návrh AS PřF na delegování do RVŠ mgr. Petra Jedelského

  • Návrh AS HTF na delegování do RVŠ ThDr. Petr Helana

  • Návrh AS FSV na delegování do RVŠ doc. Arnošta Veselého

  • Návrh AS FTVS na delegování do RVŠ doc. Vilémy Novotné

  • Návrh AS 1.LF na delegování do RVŠ prof. Miloše Langmeiera

  • Návrh AS LF HK na delegování do RVŠ doc. Dáši Sližové

  • Protokol o průběhu a výsledku voleb do AS UK na KTF

  • Návrh AS FHS na delegování do RVŠ dr. Pavla Himla

  • Zápis ze zasedání AS MFF ze dne 12. října 2011

  • Usnesení AS FF k PRVOUK

  • Návrh AS MFF na delegování do RVŠ doc. Pavla Krtouše

  • Návrh AS LF P na delegování do RVŠ MUDr. Jana Barcala, Ph.D.

 2. Předsednictvo AS UK vyslechlo informace vedení UK.

  J. M. pan rektor předsednictvo senátu podrobně seznámil s přípravou systému programů rozvoje vědních oborů na UK (PRVOUK), zejména o průběhu projednávání na Vědecké radě UK a na jednání s děkany fakult. Věcný záměr opatření rektora k systému programů rozvoje vědních oborů na UK bude předložen k projednání Vědecké radě UK koncem listopadu.

  V rozpravě se diskutovalo o průběhu projednávání systému financování vědy na zasedání akademického senátu FF.

  Pan kancléř předsednictvo seznámil s přípravou Principů rozdělování na UK v roce 2012, která je znemožněna skutečností, že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doposud nezveřejnilo Zásady. Předsednictvo AS UK a vedení univerzity poté diskutovali o možnosti projednávání části principů tak, aby bylo možné zajistit financování výzkumných záměrů a projektů soutěže univerzitních center (UNCE).

  Pan kancléř dále informoval, že zřejmě v polovině listopadu budou věcný záměr zákona o vysokých škol a věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům ministerstvem školství předloženy do vnějšího připomínkového řízení.

  Dále pan kancléř stručně informoval o průběhu projednávání věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích.

 3. Předsednictvo AS UK diskutovalo o návrzích kandidátů do Rady vysokých škol za UK.

 4. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat úterý 22. listopadu 2011 v 17:30 na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám