Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 14. října 2011, dopoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 14. října 2011, 9:00


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Martin Havrda, Jan Royt, Josef Staša, Jan Šatra, Samuel Zajíček


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • Poziční dokument AS UK k roli senátu ve veřejných diskuzích

  • Návrh AS FF na delegování do RVŠ Mgr. Josefa Šlerky

  • Modifikace návrhu Aktualizace Dlouhodobého záměru UK pro rok 2012

  • Návrh Volebního a jednacího řádu AS FaF

  • Zápis ze schůze legislativní komise z 11. října 2011

  • Zápis ze schůze ekonomické komise z 11. října 2011

  • Rezignace Mgr. Jana Šatry na funkci předsedy studijní komise

 2. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat 14. října 2011 odpoledne na sekretariátu senátu.

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám