Zacvičte si pro dobrý pocit. Rektorský sportovní den se blíží

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 22. dubna 2013 – Univerzita Karlova i na letošní rok chystá tradiční Rektorský sportovní den. Konat se bude ve čtvrtek 16. května, pořádá ho katedra tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty UK. Návštěvníci si zde budou moci vyzkoušet téměř 30 sportů a těšit se mohou i na doplňkové ukázkové sporty.


V tento den se na sportovištích setkávají studenti všech univerzitních fakult, aby mezi sebou porovnali své síly, ať už v plánovaných turnajích, nebo v různých individuálních disciplínách. Podobně jako v minulých letech budou i letos připraveny tradiční sporty i prezentace méně obvyklých pohybových aktivit. Vybírat tedy bude z čeho a záleží pouze na samotných studentech, do jaké sportovní činnosti se zapojí.


„Katedra tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty UK věří, že veškerých vypsaných akcí se zúčastní co nejvíce studentů a zaměstnanců fakult. Že budou všichni soutěžit s radostí, čestně, v rámci sportovních pravidel a naplní známá hesla ‚ve zdravém těle zdravý duch‘ a ‚není důležité vyhrát, ale zúčastnit se‘,“ říká vedoucí katedry Mgr. Kateřina Feitová.


Sport a jeho podpora má na univerzitě velkou tradici, absolventi i studenti Univerzity Karlovy zaznamenávají významné sportovní úspěchy. UK také každoročně připravuje pravidelná sportovní odpoledne pro zdravotně postižené. Již tradičně se studenti univerzity zapojují do Českých akademických her, Univerzitních osem – veslařského souboje pražských vysokých škol, dále do běžeckého závodu Motolská míle či Hokejové bitvy – jedinečného projektu studentských organizací čtyř velkých pražských univerzit. V neděli 12. května se Univerzita Karlova stane patronem Univerzitního maratónu – Běhu o pohár rektora UK.


Seznam sportovišť a podrobný přehled sportů a celý program Rektorského sportovního dne naleznete na stránkách akce: http://rektorskyden.cuni.cz/.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám