Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 15. března 2013

Přítomni členové předsednictva:

Josef Fontana, Jan Hála, Martin Holý, Josef Šlerka, Miroslav Důra


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK  1. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu:

    • Řád hodnocení výuky studenty na FHS,

    • Návrhy změny vnitřních předpisů univerzity (Komplexní změna Studijního a zkušebního řádu UK, dílčí změna Stipendijního řádu a dílčí změna Přílohy č. 6 Statutu UK)

  2. Předsednictvo AS UK schválilo změnu Časového plánu zasedání senátu. Termín dubnového zasedání byl předsednictvem nově stanoven na 24. dubna 2013.

  3. Příští zasedání předsednictva se bude konat 16. dubna 2013 v 17:30 hod.na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám