Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 26. dubna 2013

Přítomni členové předsednictva:

Miroslav Důra, Josef Fontana, Jan Hála, Martin Holý, Josef Staša, Josef Šlerka


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu:

  • Stanovisko ředitele Kolejí a menz k návhrům změn předpisů UK čj. 70/2013 a 71/2013.

  • Upravené znění Změny Pravidel pro organizaci studia na FHS

  • Stažení části pozměňovacích návrhů k návrhům vnitřních předpisů UK čj. 55/2013 a 58/20139odifikace návrhu Etického kodexu předkladatelem

 2. Předsednictvo AS UK se věnovalo přípravě průběhu zasedání pléna senátu.

 3. Předsednictvo AS UK jmenovalo na návrh předsedy komise členy studijní komise z řad nečlenů senátu:

  Barboru Beňovou (2.LF) a

  Viléma Anzenbachera (PF).

 4. Předsednictvo AS UK jmenovalo na návrh předsedy komise členy sociální komise, kteří nejsou členy senátu:

  Davida Hurného (PřF) a

  Mgr. Romana Šolce (PřF).

 5. Příští zasedání předsednictva se bude konat 9. května 2013 v 17:30 hod. na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám