Univerzita Karlova nadále patří mezi špičky světových vysokých škol. Její pozice se zlepšila

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 9/5/2013 - Univerzita Karlova jako jediná instituce v České republice potvrdila svou příslušnost ke špičce světových vysokých škol. V žebříčku sestavovaném podle oborů britskou společností Quacquarelli Symonds se mezi stovkou nejlepších světových institucí umístily obory lingvistika a geografie. Dalších pět oborů se zařadilo v první dvoustovce a univerzita si navíc oproti loňsku zlepšila pozici ve většině hodnocených oborů.


Mezi sto padesát nejlepších vysokých škol na světě se kvalitou řadí moderní jazyky, filozofie, farmacie, farmakologie a matematika a v jednom procentu institucí se umístila také sociologie a anglický jazyk.


O rankingu:


Celosvětový oborový ranking zveřejnila společnost Quacquarelli Symonds (QS) již potřetí. V každém oboru jsou uvedeny výsledky pouze dvě stě nejlepších institucí (tedy přibližně 1 % vysokých škol na světě). Srovnání výsledků podle oborů má přesnější vypovídací hodnotu než zprůměrované umístění celé vysoké školy.


Zveřejněný žebříček pokrývá třicet oborů, které sdružuje do pěti širších oblastí: humanitní vědy (Arts and Humanities), inženýrství a technologie (Engineering and Technology), vědy o živé přírodě a medicína (Life Science and medicine), přírodní vědy (Natural Science) a společenské vědy a management (Social Sciences and Management).


U jednotlivých oborů se bere v úvahu jejich specifičnost a váhy sledovaných indikátorů se v jednotlivých oborech liší. Hodnotitelé zanalyzovali 68 milionů citací a téměř 8 400 studijních programů a celkem posoudili 2 858 vysokoškolských institucí. Všechny požadavky splnila necelá jedna čtvrtina z nich (678).


Hodnocení je sestaveno na základě šetření mezi akademickými pracovníky a zaměstnavateli, hodnocení citovanosti publikací vědeckých týmů v daném oboru a letos nově i podle jejich tzv. H-indexu.


Pro zařazení do hodnocení musela instituce v daném oboru získat dostatečný počet pozitivních ohodnocení od akademických pracovníků i zaměstnavatelů, v pětiletém období vyprodukovat minimální stanovený počet publikací a vyučovat na úrovni pregraduální nebo postgraduální (doktorské).


V žebříčku oborů jsou hodnoceny univerzity i specializované instituce, jinak nezařazované do „tradičního“ institucionálního žebříčku (QS World University Ranking).

Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám